Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Arbeiderbevegelsens Presseforbund
Forbundet organiserer journalister, redaktører, disponenter, layout-tegnere og fotografer. Hovedvekten av de 700 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia.

Til forbundet

KONTAKT APF

post@a-p-f.no