Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Forbundet er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter og lærlinger. Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling.

Til forbundet

KONTAKT FORBUNDET

23 06 84 00 post@ntl.no