Fagforbundet

Fagforbundet
Forbundet er LOs største forbund med nesten 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

Til forbundet
Fagforbundet

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00

Forbundets kollektive forsikringer