Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen FO
Forbundet er fagforeningen og profesjonsforbundet for deg som er barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. Bli medlem i FO og stå sammen med 30 000 andre.

Til Forbundet

KONTAKT FORBUNDET

91 91 99 16 kontor@fo.no