Forfatterforbundet

Forfatterforbundet
Forbundet skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten.
Foreningen ble stiftet 28. januar 2018 og har over 430 medlemmer, inkludert aspiranter.

Les mer

KONTAKT FORBUNDET

post@forfatterforbundet.no