Juridisk hjelp til barnefordeling og foreldrekonflikter

Publisert: Sep 22, 2022 | Kategori: Juridisk

Barn er det kjæreste vi var har. Derfor oppstår det ofte konflikter mellom foreldre som har gått fra hverandre om hvordan samværet skal løses. Med LOfavør Advokatforsikring får dere hjelpen dere trenger gjennom prosessen. Med den økonomiske byrden ute av veien, kan dere konsentrere dere om å finne gode løsninger for fremtiden.

Når foreldre går fra hverandre, er det mange spørsmål som melder seg. Hvor skal barnet bo nå? Skal det bo hos én eller begge foreldrene? Hvor mye tid skal barnet tilbringe med hver av dem? Hver sak er unik, men én ting har alle til felles: De er fylt til randen av følelser. Derfor gjelder det å holde hodet kaldt, hjertet varmt og konfliktnivået så lavt som mulig.

– Det er barnets beste som er det viktigste i slike saker. Det er kjernen i arbeidet vårt, og en viktig del av helhetsvurderingen av situasjonen. Ikke hva som oppleves som rettferdig for foreldrene, forteller advokat Solveig Wangensten Johnsrud.

Hun er fagansvarlig og jobber med barnerett i advokatselskapet HELP som er LOfavørs samarbeidspartner og leverandør av . Med mange års erfaring har hun bistått medlemmer juridisk i mange krevende situasjoner, der hennes anbefaling alltid er den samme.

– Som advokat er jeg opptatt av å formidle at det handler om å bevare et livslangt foreldreskap, og ved å komme til enighet unngår dere at konflikten vokser seg større. Dere trenger ikke være bestevenner, men stå samlet om barnet.

Solveig Wangsten Johnsrud

Det er aldri for sent å bli enige

Når foreldre går fra hverandre, har de avtalefrihet til å velge den løsningen som fungerer best for både barnet og dem. Men det er ikke uvanlig at det oppstår uenigheter om hva det egentlig innebærer. Derfor må alle foreldre som har barn under 16 år til mekling på familievernkontoret. Der får de hjelp til å lage en grundig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

– Mitt råd er å bruke disse timene godt. Foreldre kjenner i utgangspunktet barnet best, og har de beste forutsetninger for å lage gode og detaljerte avtaler. Da er det nyttig å ha en advokatforsikring, slik at de kan komme til oss i forkant av møtet for å få råd om hva de bør tenke på. Jo tidligere foreldrene kommer til oss for råd og veiledning, desto bedre, sier Wangensten Johnsrud.

Likevel er det ikke alle foreldre som blir enige etter møtet på familievernkontoret. Da er det på høy tid å ta kontakt med en advokat som kan foreslå mulige løsninger og sette saken inn i et juridisk perspektiv.

Men av og til er avstanden mellom foreldrene så stor at saken går videre til domstolen. Da er det ofte en sakkyndig med barnefaglig bakgrunn som er med på å vurdere hva som er til barnets beste, men til syvende og sist er det en dommer som tar avgjørelsen. Med mindre foreldrene selv finner en løsning underveis.

– Det som er fint med barnesakene er at foreldrene når som helst kan bli enige, selv underveis i domstolsprosessen. Uten at det skal gå på bekostning av våre klienter, har vi som jobber med barnesaker et særskilt ansvar for å tenke på barnets beste og søke å oppnå løsninger der det er mulig, påpeker Wangensten Johnsrud.

Ubegrenset advokathjelp uten å betale timepris

Advokatene som jobber i HELP er spesialiserte og har hjulpet mange foreldre i vanskelige situasjoner over hele landet. Når du står i en konflikt, som i tillegg handler om det viktigste i livet, vil advokatforsikringen også sørge for at økonomi ikke blir et problem.

– Det økonomiske er en ekstra belastning, særlig i slike saker. Det slipper du å tenke på hvis du har advokatforsikring. Da kan du konsentrere deg om å være en god mamma eller pappa, også har du advokater som kontinuerlig gir deg råd og hjelp gjennom prosessen, sier Wangensten Johnsrud.

Flere forbund har inngått kollektiv avtale på LOfavør Advokatforsikring til en gunstig pris. Du betaler ingen timepris for advokathjelp, kun forsikringspremie.

Sjekk om forbundet ditt har en kollektiv avtale gjennom lenken nedenfor. Dersom ditt forbund ikke har kollektiv avtale, kan du også kjøpe forsikringen individuelt gjennom LOfavør.

Les mer om LOfavør Advokatforsikring

Klikk her