Nå starter høysesongen for nabokonflikter – og for advokathjelp

Publisert: Apr 18, 2024 | Kategori: Juridisk

Når snøen smelter og det blir varmere i været, er det ikke bare temperaturen ute som stiger. Én av ti nordmenn sier de har hatt en konflikt med naboen de siste årene*, og de oppstår ofte om våren og sommeren. Med LOfavør Advokatforsikring får du advokathjelpen du trenger om naboen plutselig står på døren.

Kathrine Hagen Finrud er advokat og assisterende avdelingsleder i HELP, som leverer LOfavør Advokatforsikring . Hun har lang erfaring med naborett og -konflikter, og har mange eksempler på hva folk krangler om – og hvordan uenighetene kan løses. Hun forteller at det er noen temaer som er typiske for nabokonflikter.

Tid for nabokonflikter

– Uenigheter knyttet til uthus, boder og garasjer, hekker og trær som vokser seg inn på naboens eiendom, uenigheter knyttet til parkeringsplasser og bruk av veier, i tillegg til bråk fra fester eller dyr. Dette er konflikter som ofte oppstår, men det er sjelden at noen tar saken i egne hender og hugger ned naboens trær i ren irritasjon, forteller hun.

Selv om det er stor forskjell på hvilke konflikter du kan havne i, er det én ting som er felles for mange av dem; de dukker ofte opp om våren og sommeren.

– Da begynner vi å gjøre ting ute. Trær og hekker plager ikke folk i like stor grad om høsten og vinteren, men når det blir lysere ute, blir vi mer bevisst på at trærne dekker for solen. Det er også om våren vi setter i gang med prosjekter i hagen som kan plage naboen. Det er da nabovarslene kommer, og da tar mange kontakt med oss for å få hjelp og råd, sier Hagen Finrud.

I naboens sko

Så hva gjør du hvis naboen går deg på nervene? Ifølge Hagen Finrud bør du først undersøke om konflikten har livets rett, fordi konsekvensene kan bli store om den eskalerer uten god grunn. Sett deg inn i naboens situasjon og prøv å forstå hvorfor vedkommende gjør som han eller hun gjør før du tar saken videre.

– Hvis naboen din har satt opp en trampoline som bidrar til støy, kan du for eksempel spørre om barna kan la være å hoppe etter klokken ti om kvelden. Enkelte ting er det helt greit å gi beskjed om så lenge du har en legitim grunn. Hvis ikke bør du la det ligge. Naboen kan oppleve det som ganske provoserende hvis du blander deg inn i noe som du ikke har noe med.

Om konflikten er mer alvorlig enn som så, kan det ofte lønne seg å finne et kompromiss. Det er et bedre alternativ enn at naboforholdet utvikler seg til å bli et fiendskap. Et kompromiss har stor verdi fordi nabokonflikter kan ramme relasjoner, barn og nabolaget rundt. Trivsel handler nemlig om mer enn høye hekker og trampoliner som knirker.

– Som advokat er jeg opptatt av å finne en løsning som bevarer naboforholdet. Dere skal sannsynligvis være naboer en god stund fremover. Dere trenger ikke å bli bestevenner, men det er en fordel å komme til en enighet slik at konflikten ikke vokser seg større. Advokatene i HELP opplever at mange mistrives fordi de syns det er ubehagelig å være uvenn med naboen. Det hjelper deg ikke så mye om du vinner i retten, hvis du fremdeles ikke går ut på balkongen fordi du ikke vil møte naboen, påpeker Hagen Finrud.

Hvilke fordeler får jeg med LOfavør Advokatforsikring?

Det er ikke alle nabokonflikter som kan løses over gjerdet, og da er det nyttig å ha en advokatforsikring. Hvis du får en følelse av at en konflikt er i emning, kan første steg være å få råd fra en advokat som ikke involverer seg direkte.

– Det hender at jeg gir råd til klienter på bakrommet, uten at det er jeg som fronter konflikten mot naboen. Det kan fort bli vanskeligere å komme fram til en løsning hvis første henvendelse kommer fra en advokat. Da kan naboen gå i forsvar i stedet for å være løsningsorientert. Det kan ofte være mer effektivt å hjelpe folk med å skrive saklige brev med mulige kompromisser, i stedet for å slå i bordet med hard juss, sier Hagen Finrud.

Hvis alle forsøk feiler, og du må gå rettens vei, er det også noe du får hjelp med gjennom LOfavør Advokatforsikring . Da bidrar HELP med erfarne advokater som tar saken for deg, uten at den økonomiske risikoen blir større. 

Hun er ikke i tvil om hva du bør gjøre om du vurderer å kjøpe advokatforsikring. Ifølge Hagen Finrud skal det godt gjøres å ikke ha spørsmål om områder forsikringen dekker i løpet av et år. Dermed er regnestykket enkelt.

  • Ubegrenset advokathjelp til saken er løst
  • Hjelp med juridiske dokumenter og avtaler
  • Ingen timespris, du betaler kun forsikringspremien
  • Forsikringen dekker også barne- og familierett, arv, førerkortbeslag, krenkende nettpubliseringer, forbrukerkjøp, fast eiendom og forsikringssaker

– Med LOfavør Advokatforsikring betaler du bare 204 kroner i måneden. I løpet av et år utgjør det samme pris som hva det koster for en time hos en advokat. Det vi ser, er at veldig mange bruker oss som rådgivere i saker hvor de ellers ikke ville tatt seg råd til å gå til en advokat. Og i de tilfellene der du faktisk trenger en advokat, er kostnadene spart inn i løpet av den første timen, avslutter hun.

Flere forbund har inngått kollektiv avtale til en gunstig pris. Sjekk om forbundet ditt har en kollektiv avtale gjennom linken nedenfor. Dersom ditt forbund ikke har kollektiv avtale, kan du også kjøpe forsikringen individuelt gjennom LOfavør.

* Undersøkelse gjort av Opinion på vegne av HELP

Les mer om LOfavør Advokatforsikring

Klikk her