NSOF

Norsk Sjøoffisersforbund
Forbundet er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Din personlige forsikringsoversikt

1. januar 2023 kommer det nye vilkår på forsikringene dine. Allerede nå kan du bli bedre kjent med endringene.

Logg inn nedenfor for å få fullstendig oversikt over forsikringene du har. Her finner du alltid oppdaterte og gjeldende versjoner av dine forsikringsdokumenter.

Forsikringsportalen

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsportalen hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

LOfavør Innboforsikring

LOfavør Innboforsikring er en del av ditt medlemskap*

Fra 1. januar 2023 kommer det følgende forbedringer i innboforsikringen

- Erstatningssum økes for smykker, gull og annet edelt metall til 350 000 kroner.
- Erstatningssum økes på enkeltgjenstander og samlinger opp til 350 000 kroner.
- Erstatningssum økes ved tyveri av personlig løsøre fra privat motorkjøretøy og fritidsbåt til 40 000 kroner.
- Dekning på bil-, vare- og båttilhenger økes til 40 000 kroner.
- Erstatningssum ved tap av gass, vann og annen væske økes til 40 000 kroner.
- Erstatningssum for napping av veske økes til 40 000 kroner.
- Erstatningssum for bekjempelse av insekter som veggdyr, skjeggkre og kakerlakker økes til150 000 kroner.

Øvrige endringer
- Ved fysisk skade på telefon eller nettbrett blir reparasjon nå erstatningen. Dette reduserer også klimaavtrykket.
- Erstatningssum ved tyveri fra offentlig bygning reduseres til 40 000 kroner, med unntak av tyveri fra sykehjem eller sykehus som fortsatt dekkes inntil 200 000 kroner.
- For student-, elev- og lærlingmedlemmer innføres det egenandel på 2 000 kroner for mobil og nettbrett. Øvrige skader vil fortsatt ha egenandel på 0 kroner.
- Fra 1. januar må el-sparkesykkel ha egen ansvarsforsikring som følger bilansvarslovens regler. Den tas ut av innboforsikringen, og medlemmer med el-sparkesykler må kjøpe egen ansvarsforsikring.
Les mer

*Gjelder ikke dersom du har reservert deg, eller ikke fikk tilbud om forsikringen når du meldte deg inn.

Ønsker du å motta vilkår og bevis på papir, ta kontakt med din nærmeste SpareBank 1-bank.

Vi minner om

Innboforsikring og husforsikring er to forskjellige ting. Mens innboforsikring dekker løse eiendeler i hjemmet, dekker husforsikring skader på selve bygget og det som er fastmontert.

Hvis du har hus, trenger du derfor en husforsikring i tillegg. Med LOfavør Husforsikring får du automatisk toppdekning, uten tillegg i prisen.
Les mer

Oversikt over hvilke forsikringer forbundet har inngått avtale om.