LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for de som er organisert i et LO-forbund. Med 900 000 medlemmer har vi forhandlet frem gunstige og trygge avtaler.
Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i et forbund. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil. Fordelen ved å være mange er mange. 

Under kan du finne svar på ofte stilte spørsmål. Lurer du på noe annet er du velkommen til å kontakte oss på post@lofavor.no eller 416 06 600 (tast 3 så 1). Vi er tilgjengelig hverdager 8:30 til 15:30.

Hva er LOfavør?
LOfavør er navnet på et fordelsprogram for medlemmer av et LO-forbund.
 
Hvem administrerer LOfavør?
LOfavør AS
Organisasjonsnummer: MVA 964422206

Hvordan kontakte LOfavør? 
Du kan ringe oss på medlemstelefonen 416 06 600 (tast 3 så 1. Åpent hverdager kl. 0830-1530). 
Epost: post@lofavor.no
Postadresse: LOfavør, Postboks 778, Sentrum 0106 Oslo

Hvor holder LOfavør til? 
LOfavør holder til i SpareBank 1s lokaler i Hammersborggata 2 i Oslo. LOfavør har ingen skrankefunksjon.
 
Hvem bestemmer hvilke fordeler som skal være med?
LOs organer bestemmer hvilke bransjer eller produkter/tjenester som skal være med i konseptet.
 
Medlems- og fordelskortet
Dette kortet har informasjon i seg som gjør at LOfavør kan identifisere deg som medlem og sørge for at medlemstilbudene blir tilgjengelige.
 
Hvilke leverandører er med?
LOfavør har - på vegne av LO og forbundene - inngått avtaler med kjente bedrifter. Dette fordi det har vært et mål å unngå "døgnfluer", men satse på merkevarer som sannsynligvis er her i fremtiden også. 
 
Hvem tar seg av det praktiske?
SpareBank 1 er operatør for fordelsprogrammet og har opprettet et eget selskap, LOfavør AS, for formålet.
 
Hva ligger på LOfavør nettsider?
LOfavør nettsider er en samling av alle LOfavør-tilbudene, hvor medlemmer kan få informasjon om disse. Det er lagt inn forskjellige bestillingsrutiner avhengig av hvilke produkter eller tjenester det er snakk om.
 
Bruk av logo
Ønsker du å legge ut en lenke til dette nettstedet? Her kan du laste ned logoer. Du kan også bruke vanlige tekstlenker til http://www.lofavor.no. Eventuelle spørsmål om logobruk kan sendes til post@lofavor.no.

LOfavør er navnet på et fordelsprogram for LO-medlemmer. Til dette programmet er knyttet et kombinert medlemskort til den fagforening man tilhører og et fordelskort med informasjon for identifisering av medlemmet.

Hvem administerer LOfavør?

LOfavør-programmet eies av LO og forbundene, men det er LOfavør AS som administrerer programmet.
LOfavør AS eies av LO og SpareBank 1 Gruppen, og er leverandør av LO-forbundenes elektroniske medlemskort og LOfavør-fordelsprogram. LOfavør har ingen skrankefunksjon men kan kontaktes via medlemstelefonen på 416 06 600 eller e-post post@lofavor.no 

Hva er LOfavør?

LOfavør eies 100 % av LO og forbundene. Gjennom 110 års arbeid har LO og forbundene vektlagt trygghet for gode lønns- og arbeidsvilkår og trygghet i privatlivet. Eksempler på dette kan være fra den spede begynnelsen i fagbevegelsen hvor "Begravelseskassene" var et viktig supplement til trygghet på jobben. Ferie og fritid har gjennom hele historien stått svært sentralt og i 1967 fikk vi innboforsikringen Kollektiv Hjem. Dette er bare noen av mange viktige vedtak som trygger medlemmets og deres familie ut over arbeidsplassen.

I 1997 drøftet LO-Kongressen hvordan en skulle sikre gode tilbud til medlemmene i et 24 timers perspektiv. Som en naturlig oppfølging av denne diskusjonen vedtok LO-Sekretariatet å samle alle private medlemsfordeler i et fordelsprogram, som fikk navnet LOfavør. Medlemmene hadde mange kollektive- og individuelle forsikringer og banktjenester gjennom LO og forbundenes eget konsern med navnet VÅR Bank og forsikring. LO og forbundene solgte konsernet til Sparebank 1 alliansen i 1999, men beholdt en eierandel på 10%.

For å sikre at medlemmer av et LO forbund beholdt sine gode ordninger, ble det inngått en avtale om at bank- og forsikringsordninger som eksisterte i LOfavør skulle forsette i SpareBank 1 alliansen. LOs Sekretariat har vedtatt to nye samarbeidsavtaler med SpareBank 1 alliansen siden salget av VÅR bank og forsikring.

I dag er SpareBank 1 alliansen LOfavør sin største leverandør. I tillegge har LOfavør gode avtaler med mange andre anerkjente og landsomfattende leverandører.

LO og forbundenes målsetning med konseptet er å gi trygghet for den enkelte og at dette også skal gi medlemmene en merverdi i medlemskapet.

Medlemskortet er først og fremst et bevis på medlemskap i et LO-forbund. Kortet er også nøkkelen til fordelene som ligger i fordelsprogrammet LOfavør. 

>
  <br>
</p>

<p>
  <strong>Kortets forside:
  <br></strong>
</p>

<ol>
  <li>Medlemmets navn
  </li>

  <li>Medlemsnummer. Dette bruker du for å identifisere deg som medlem
  </li>

  <li>Forsikringskoder. Disse bokstavkodene viser hvilke forsikringer du har inkludert i ditt medlemskap
  </li>

  <li>Utløpsdato
  </li>

  <li>Ditt forbunds logo
  </li>
</ol>

<p>
   
</p>

<p>
  <strong>Følgende forsikringer kan finnes på kortet:</strong>
</p>

<ul>
  <li class=

Kortets forside:

 1. Medlemmets navn
 2. Medlemsnummer. Dette bruker du for å identifisere deg som medlem
 3. Forsikringskoder. Disse bokstavkodene viser hvilke forsikringer du har inkludert i ditt medlemskap. Obs: ikke alle forbund har forsikringskoder på medlemskortet.
 4. Utløpsdato
 5. Ditt forbunds logo

Følgende forsikringer kan finnes på kortet:

 • A er Postkoms arbeidsulykkesforsikring
 • B er Fagforbundets Gruppeforsikring(denne forsikringen er delt så C og K tilhører også deler av forsikringen) - NNNs Uføreforsikring og NAFs Gruppeforsikring
 • F er Fritidsulykkesforsikring
 • G er Grunnforsikringen
 • H er Kollektiv Hjem
 • O er Fagforbundet Stønadskasse, Postkoms uføre- og dødsfallsforsikring, NFFs gruppeforsikring, NOFs Gruppeforsikring og EL og IT forbundets Uføre- og ektefelleforsikring
 • R er LOfavør reiseforsikring, både topp og standard
 • J er LOfavør Advokatforsikring

Det er kun de obligatoriske forsikringene som ditt forbund har felles for alle medlemmene som står på kortet (med noen unntak, f.eks. reserverte). LOfavør-forsikringer du har kjøpt på egenhånd er ikke markert på kortet.

Her finner du forbundenes forsikringer

Hva står HGF for?

HGF står altså for Kollektiv hjemforsikring, grunnforsikring og fritidsulykkesforsikring.

Send e-post til post@lofavor.no hvis du lurer på noe mer

416 06 600

Tast 31