Forsikring

Fagforbundet Post og finans Arbeidsulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker blant annet ulykkesskader som skjer på arbeidsplassen i arbeidstiden

Yrkesulykker som medfører en lavere medisinsk invaliditet enn 15 % dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen. Arbeidsulykkesforsikringen gjelder deg som medlem og dekker ulykkesskader på arbeidsplassen som medfører medisinsk invaliditet lavere enn 15 %. På denne måten er du sikret for ulykkesskader i arbeidstiden uansett størrelse. Arbeidsulykkesforsikringen gjelder så lenge du er i arbeid frem til du fyller 67 år.

Forsikringen dekker…

  • deg som medlem
  • ulykkesskader på arbeidsplassen i arbeidstiden og arbeidsgivers tjeneste
  • utgifter til lege og tannlege som ikke dekkes fra annet hold

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00