Forsikring

Fagforbundet Post og finans dødsfallsforsikring

Fagforbundet Post og finans dødsfallsforsikring for uføre medlemmer
 

Du som er ufør har en forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikringen. (summene står i forsikringsbeviset)
Denne forsikringen kan kjøpes av medlemmer i Fagforbundet Post og finans. Andre medlemmer i Fagforbundet har en egen forsikring.

Fagforbundet Post og finans

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00