Forsikring

Fagforbundet Post og finans dødsfallsforsikring

Fagforbundet Post og finans dødsfallsforsikring for uføre medlemmer

Du som er ufør har en forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikringen. (summene står i forsikringsbeviset)

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00