Forsikring

Fagforbundet Post og finans Uføresforsikring

Forsikringen skal sikre deg som medlem økonomisk ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke.
Denne forsikringen kan kjøpes av medlemmer i Fagforbundet Post og finans. Andre medlemmer i Fagforbundet har en egen forsikring.

Uføreforsikring for deg som medlem
Forsikringen omfatter rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet. Hele forsikringssummen utbetales når du har vært:

  • minst 50 % sammenhengende arbeidsufør(sykemeldt) i 2 år grunnet sykdom eller ulykke og arbeidsuførheten blir ansett som varig av SpareBank 1
  • arbeidsuførheten må være påbegynt før den dagen du fyller 60 år
  • etter du har fylt 60 år erstattes uføreforsikringen med en dødsfallsforsikring

Men forsikringen inneholder også en ordning med forskuttering, som kan gi utbetaling fra et tidligere tidspunkt:
Forskuttering vil si at utbetalingen starter allerede fra 13. sykemeldingsmåned med 1 % av forsikringssummen pr måned, noe som gjør at det blir en utbetaling allerede fra det tidspunktet du går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt Selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt.
 

Fagforbundet Post og finans

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00