Forsikring

Fagforbundets Livs- og ulykkesforsikring

Dette er en forsikringspakke som er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie.
Du som er medlem av Fagforbundet Post og finans har en egen forsikring.

Forsikringen gir erstatning ved dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Livforsikring
Forsikringssummen på 400 000 kroner utbetales som et engangsbeløp til gjenlevende ektefelle/samboer eller øvrige arvinger dersom medlemmet dør. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og gjelder hele døgnet. Livsforsikringen gjelder til utgangen av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år.

Ulykkesforsikring
Forsikringen gir rett til erstatning ved varig skade på kroppen som følge av en ulykke. For medlemmet og ektefelle/samboer gjelder forsikringen i fritiden, mens for barn under 20 år gjelder den i hele døgnet.

Begrensninger:
- Det er visse typer risikoaktiviteter som ikke dekkes av forsikringen, for eksempel fallskjermhopping, hanggliding, fjellklatring, hastighetsløp/trening med bil eller båt, dykking med tilførsel av luft/pustegass.
- Skade som følge av selvforskyldt beruselse, inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler, dekkes ikke.
Ovennevnte begrensninger er et utdrag - se vilkår for ulykkesforsikring for fullstendig oversikt. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales erstatningsbeløp avhengig av familiesammensetning på skadedagen.

Ved lavere invaliditetsgrad gis forholdsmessig erstatning ned til 5 % for medlem/ektefelle/samboer. Barn dekkes likevel fra første invaliditetsgrad. Forsikringssummen for barn gjelder per barn.

I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter etter en ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen, etter nærmere regler. For behandlingsutgifter er egenandelen kr 1 000.

Ulykkesforsikringen opphører ved utløpet av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år. Medlemmet kan deretter tegne en individuell ulykkesforsikring i SpareBank 1 som gjelder fram til fylte 75 år.

Fagforbundet Post og finans

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00