Forsikring

NFFs Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring med utbetaling av skattefritt engangsbeløp til dine nærmeste ved dødsfall. Gjelder hele døgnet i hele verden

Forsikringen kommer til utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Det utbetales 5 G hvis du som medlem dør. Forsikringen opphører ved fylte 67 år.
Det stilles ikke krav til helseerklæring når forsikringen tegnes ved innmelding.