Forsikring

NOFs Ulykkesforsikring U27

Forsikringen ligger i medlemsskapet til deg under 27 år og er en ulykkesforsikring som
dekker deg både på jobb og i fritiden.

Forsikringen dekker:
- ulykke i jobb og fritid
- behandlingsutgifter
- dødsfall
- risikoaktiviteter
 

KONTAKT FORBUNDET

98 28 33 10 post@nof.no