Når naboens trær blir et problem

Publisert: Apr 22, 2021 | Kategori:

Folk er forskjellige. Derfor er det heller ikke å vente at naboer skal se likt på alt. Men det finnes verktøyer for å holde konfliktnivået nede.

Gode rådgivere og noen å spørre som kan reglene er alltid bra. Med LOfavør Advokatforsikring ligger alt til rette for at du skal unngå å havne i konflikt med naboen. Forsikringen dekker både rådgivning og advokatmekling, og alle saker søkes løst før dem utarter seg. Skulle uenigheten stikke så dypt at domstolene må avgjøre saken, følger advokaten deg i retten også.

Trær til besvær

Trær og busker som skjermer den ene mot innsyn, men stjeler utsikt og sol fra den andre, skaper ofte konflikter mellom naboer.

Mange kan irritere seg over grener som vokser inn over gjerdet. Men hva kan du gjøre dersom du ønsker å kutte eller trimme naboens tre? Grener som vokser inn på din eiendom, kan du normalt ta ned. Husk bare å varsle naboen først.

- Bare sørg for at du ikke går så langt som å felle trær på naboens eiendom uten avtale, forklarer Øystein Rennesund, advokat i HELP. Dette kan føre til dyre erstatningskrav, opp mot flere hundretusen kroner hvis det er snakk om mer enn ett tre.

Hvis naboen har flere store og ruvende trær som står inn på deres eiendom, men tar sol og utsikt fra deg, eller fører til mye sjenerende nedfall på din eiendom, så kan du likevel ha rett til å kreve at de felles.

- Den generelle regelen i naboloven er at ingen skal bruke sin eiendom på en måte som er unødvendig eller urimelig til skade eller ulempe for naboen. Selv om det føles urimelig for deg at naboens trær tar noe sol fra eiendommen din, så kan det hende at naboen har gode grunner for å ønske å beholde trærne. Det kan derfor lønne seg å søke råd hos andre, før du går hardt ut mot naboen med krav om fjerning, forklarer advokat Rennesund. 

Egen regel om trær i naboloven

Visste du at det er en egen bestemmelse om trær i naboloven ? Det vitner om at problemet er kjent for mange og behovet er stort for regler som regulerer hva som er lov og ikke lov å gjøre i disse tilfellene.

Hvis naboen har veldig høye trær som tar mye sol eller trær som står veldig nær nabogrensen, kan du etter naboloven bruke “1:3-regelen” og argumentere for at naboen må redusere høyden. “1:3-regelen” vil si at hvis naboens tre er 9 meter høyt, kan det ikke stå nærmere enn 3 meter fra “hus, hage, tun eller dyrka jord” på din eiendom. I tillegg må treet være til skade eller særlig ulempe. Det er imidlertid vanskelig å si konkret hva dette betyr. Hver sak er unik og må vurderes konkret.

- Typiske eksempler på skade eller særlig ulempe vil kunne være mye eller særlig sjenerende nedfall, at trærne skygger for sol eller at de tar utsikt.  Fare for at trærne kan falle over på din eiendom og forårsake skader, vil også omfattes. Hva som er en skade eller særlig ulempe må vurderes etter forholdene så hvis du ikke blir enig med naboen kan det være lurt å forhøre seg med en advokat, forklarer Rennesund. 

advokatforsikring
Øystein Rennesund, advokat i HELP.

Hekk som nabogjerde

Ikke bare trær er særlig regulert, nabogjerder har til og med sin egen lov. Det er ikke uvanlig at to eiendommer har hekk i stedet for tradisjonelt gjerde, og også dette kan være egnet til å skape konflikt. Det er da greit å vite at disse som hovedregel ikke skal være høyere enn to meter, og at de i utgangspunktet ikke skal gå mer enn en halvmeter inn på hver eiendom.

Hvis hekken står helt i nabogrensen og fungerer som nabogjerde er den unntatt fra «1:3‑regelen», og må vurderes etter nabogjerdeloven . Hekk og andre busker som ikke fungerer som nabogjerde er derimot omfattet så lenge de er over 2 meter høye.

De fleste nabohekker skal trimmes og vedlikeholdes av begge naboene med en lik del hver. Dette skjer typisk ved at hver nabo trimmer på sin side, og at man bytter på å trimme i høyden. Hvis naboen har satt opp hekken uten avtale så er det derimot de som plikter å stå for hele vedlikeholdet, også på din side av hekken.

- Her er man som oftest tjent med å utvise skjønn. De fleste ønsker ikke at naboen skal komme inn i hagen deres for å trimme hekken, så den beste løsningen er nok å dele på dette også selv om det bare er den ene naboen som har oppført hekk i grensen, forklarer advokat Rennesund.

Unngå nabokrangel

Kan nabokrangel unngås? Det korte svaret er dessverre nei. Det skyldes blant annet at det er så mye annet enn juss som påvirker naboforhold. Og om det bare var juss som avgjorde forholdet til naboen, ville vi nok ha kranglet likevel. For reglene er slett ikke utformet slik at de klargjør hva naboer må tåle av hverandre.

Likevel er det mye du kan gjøre for å unngå at uenigheter med naboen eskalerer. Som enhver samlivsterapeut vi si, så er god kommunikasjon sentralt. Det er viktig å forsøke å forstå hvilke interesser naboen har, og å forklare dine egne behov i saken. På den måten kan dere best finne løsninger eller kompromiss som ivaretar begges behov.

Hvis du merker at irritasjonen øker i omfang, så kan det noen ganger være lurt å forsøke å få inn en uavhengig tredjepart til å mekle, for eksempel via konfliktrådet eller advokatmekling.

Det gjelder å være litt føre var, og i tillegg være klar over hvilken hjelp som finnes for deg der ute. Det er lurt å høre med en advokat om hvilke rettigheter du har, før du stiller krav til naboen. Gjennom LOfavør Advokatforsikring får du gode råd både før og under en eventuell konflikt. Du har videre mulighet for mekling med en nøytral advokatmekler.

Skulle det vise seg at saken ikke kan løses i minnelighet, så trenger du heller ikke å bekymre deg for kostnadene til en rettssak. Det er advokatene i HELP , landets største advokatmiljø for privatpersoner du møter når du bruker advokatforsikringen. De har lang erfaring med å behandle nabokonflikter i og utenfor domstolene.

Les om LOfavør Advokatforsikring

Klikk her