Har du økonomiske bekymringer under koronapandemien

Som følge av koronasituasjonen har vi i mange måneder levd i en unntakstilstand. Det er fortsatt for tidlig å si hvor lenge dette vil vare, eller hva slags følger situasjonen vi står overfor vil gi. At situasjonen fortsatt er dramatisk, både for enkeltmennesker og for samfunnet, er det imidlertid liten tvil om. Fortsatt må vi forholde oss til strenge og inngripende tiltak for å begrense smitten. Folk bes om å jobbe hjemmefra, arrangementer avlyses, og bedrifter må permittere eller si opp ansatte. Dette påvirker naturlig nok manges privatøkonomi.

Bistå medlemmene
Vi vet at en krise kan skape forbigående utfordringer for en ellers god privatøkonomi. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien din som følge av korona-krisen, anbefaler vi deg å kontakte banken din. Gjennom LOfavør har du tilgang til dyktige rådgivere i  Velg en annen SpareBank 1 - bank  som kan bidra til trygghet i privatøkonomien, og som kan finne frem til gode alternativer sammen med deg. Bankene har både evne og sterk vilje til å strekke seg langt, og finne løsninger for våre medlemmer i krevende situasjoner.

Lav boliglånsrente med LOfavør
Alle Velg en annen SpareBank 1 - bank -bankene tilbyr lave boliglånsrenter gjennom LOfavør.

Avdragsfrihet på lån
Velg en annen SpareBank 1 - bank -bankene gjør det enklere å få avdragsfrihet på lån, for de som nå er i en krevende situasjon. Medlemmer som har behov for dette, må ta kontakt med sin SpareBank 1-bank.

Ta kontakt med banken
Vi oppfordrer derfor våre medlemmer med LOfavør-lån, som har betalingsutfordringer som følge av koronasituasjonen, til å ta kontakt med sin Velg en annen SpareBank 1 - bank -bank så tidlig som mulig. Bankene er innstilt på å finne tilpassede løsninger for medlemmer som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. De har også løsninger for deg som mister jobben og som har behov for å få forskudd på lønnsgaranti. For å ivareta smittevernet, ber vi om at dere bruker telefon eller bankens digitale kontaktpunkter, i stedet for å møte opp fysisk.

Forskudd på lønnsgaranti
Dersom bedriften du jobber i går konkurs, får du som er medlem i et LO-forbund og har
LOfavør Brukskonto (eller oppretter dette), lån til boliglånsrente i påvente av utbetaling fra lønnsgarantiordningen. For å få en lønnsgaranti fra SpareBank 1 må du først kontakte din fagforening og du må ha et opprettet kundeforhold i din nærmeste SpareBank 1-bank. Det er en forutsetning om medlemskap i et LO-forbund før konkursåpning.