LOfavør Advokatforsikring

Hjelp fra en advokat kan komme godt med i mange situasjoner i livet. LOfavør Advokatforsikring gir deg juridisk hjelp til både det plutselige og det planlagte, uansett alder eller livssituasjon som f. eks samboerkontrakt.

Les mer

Kontakt Help

22 99 99 99 post@help.no
LOfavor_Advokatforsikring_landingsside_Fido_480x640.jpg

Webinar: Hvem får hunden Fido?

I dette webinaret fra HELP tar vi for oss noen vanlige samlivskonflikter, og du får vite mer om samboerkontrakten, og hva som burde stå i den.

Bli med tirsdag 31. august kl.11.00.

Meld deg på gratis her
LOfavor_Advokatforsikring_landingsside_rettigheter_480x640.jpg

Har samboere like rettigheter som ektefeller?

Det finnes en ekteskapslov, men ingen samboerlov. Samboere har ikke noe skriftlig regelverk å lene seg på og det er full avtalefrihet. Nettopp derfor oppfordrer HELP alle samboere til å skrive samboerkontrakt. Her kan du lese mer om hvordan samboere kan sikre seg sine rettigheter. 

Les hele saken her
Advokatforsikring_samboerkontrakt_landingssiden_640x360.jpg

Samboere – lag samboerkontrakt!

Det å gå hver vår vei er som regel ikke noe vi planlegger for. Noen ganger blir man enige om hvordan eiendeler skal fordeles, andre ganger ikke.

I en undersøkelse gjort av Opinion for HELP, sa kun 1 av 4 samboere at de hadde samboerkontrakt. Hvis flere hadde visst hvor enkelt det er å lage, og hvor mange konflikter som kunne vært unngått ville flere tegnet samboerkontrakten.

Medlemmer med LOfavør Advokatforsikring kan lage samboerkontrakten digitalt på få minutter på  Min Side

LOfavor_Advokatforsikring_medlemscasebilde_Henrik_480x640.jpg

«Ingen av de andre samboerne jeg kjenner har samboeravtale, enda noen av dem også er FLT-medlemmer med advokatforsikring. Og det er helt uforståelig. Det er jo når forholdet er ferskt at det er enkelt å avtale hvem som eier hva, og hvem som har ansvaret for gjeld, med mer». Henrik Wikstad Sutterud, FLT. 

LOfavor_Advokatforsikring_medlemscasebilde_kvinne_480x640.jpg

"Ingen lov regulerer samboerskap. Det er situasjonene man ikke ser komme, man er tjent med å ha tenkt gjennom og funnet ut av på forhånd. En samboeravtale skaper trygghet og forutsigbarhet, både i samlivet og ved et brudd eller et dødsfall" - Ane Torbergsen, fagansvarlig familierett, advokat MNA

LOfavør_Advokatforsikring_mekling_640x340.jpg

Advokatmekling kan løse problemet før det går for langt

Ingen liker konflikter, men noen ganger er de ikke til å unngå. Advokatmekling er et lavterskel tilbud som gjør det enkelt å få råd og hjelp og hvor målet er å løse floka så smertefritt som mulig. For saker der det er mulig å gjennomføre og begge parter er innstilt på å bli enige, vil juridisk rådgivning fra en uavhengig advokat kunne løse mye. Advokatmekling dekkes av LOfavør Advokatforsikring, og det holder at kun den ene parten er forsikret.  

AdvokatThomas_640x360.jpg

«Enten man eier eller leier, vil det uansett dukke opp rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom. Noen ganger kan det være tilstrekkelig å få en vurdering av egen rettsstilling. Andre ganger kan det bli nødvendig med en rettslig prosess.» : Thomas Nygaard, fagansvarlig fast eiendom i HELP.