LOfavør Advokatforsikring

En advokat som er enkel å forstå, og som du kan spørre om det meste, kan komme godt med. Med LOfavør Advokatforsikring får du advokathjelp fra HELP til både det plutselige og det planlagte. Som for eksempel hvis du havner i et konfliktfylt samlivsbrudd, eller bare ønsker hjelp til å fylle ut samboerkontrakten eller ektepakten riktig. Du betaler ikke timepris, kun den månedlige forsikringspremien. 

Kontakt Help

22 99 99 99 post@help.no
Ingvild Vaggen Malvik

Samboer/ekteskap

Det kan være vanskelig å gjennomgå et samlivsbrudd, noen ganger kan man ha behov for bistand fra en advokat. Gjennom sin LOfavør Advokatforsikring fra HELP fikk Ingvild råd og hjelp uten at det kostet noe ekstra.

Se film

LOfavor_Help_LikeRettigheterr_480x640.jpg

Har samboere like rettigheter som ektefeller?

Det finnes en ekteskapslov, men ingen samboerlov. Samboere har ikke noe skriftlig regelverk å lene seg på og det er full avtalefrihet. Nettopp derfor oppfordrer HELP alle samboere til å skrive samboerkontrakt. Her kan du lese mer om hvordan samboere kan sikre seg sine rettigheter. 

Les hele saken her

Samboerkontrakt i 480x640.jpg

Samboere – lag samboerkontrakt!

Det å gå hver vår vei, er som regel ikke noe vi planlegger for. Noen ganger blir ekspartnere enige om hvordan eiendeler skal fordeles, andre ganger ikke.

I en undersøkelse gjort av Opinion for HELP svarte kun 15 prosent at de hadde samboerkontrakt. Hvis flere hadde visst hvor enkel kontrakten er å lage, og hvor mange konflikter som kunne vært unngått, ville flere skrevet samboerkontrakt.

Medlemmer med LOfavør Advokatforsikring kan lage samboerkontrakten digitalt på få minutter på Min Side hos HELP.

Mekling i 480x640.jpg

Advokatmekling kan løse problemet før det går for langt

Ingen liker konflikter. Derfor løses stadig flere saker gjennom advokatmekling, og tilbudet er gratis for alle involverte når minst én av partene har advokatforsikring. Advokatmekling er et lavterskeltilbud og passer i de fleste saker. Det eneste kravet er at de involverte er villige til å prøve å bli enige, slik at konflikten kan løses uten rettssak. Mekleren er nøytral, har juridisk kunnskap og erfaring med mekling. Dette gir trygghet.

avsnitt barn.jpg

Samliv kan avsluttes, men foreldreskap er livslangt

Hvert år opplever minst 20 000 barn at foreldrene skiller lag. 

Les tipsene fra HELPs advokater for å unngå at et samlivsbrudd rammer barna hardere enn nødvendig.

Les hele saken her

solveig.jpg

Hovedfokuset er å handle til det beste for barnet

Et samlivsbrudd er vanskelig for både barn og foreldre. Foreldrene har avtalefrihet når det gjelder barnets bosted og samværsordning. Det viktigste er at foreldre lager gode avtaler som er til barnas beste; hvor barnets interesser og behov er hovedfokus. Advokatene i HELP har lang erfaring i å bistå foreldre på ulike stadier i saken, og enighet mellom foreldrene på et tidlig tidspunkt vil være til barnas beste.» - Solveig Wangensten Johnsrud, fagansvarlig barnerett, advokat MNA.

Bilde_Tekst_480x640 Help_Ane_Torbergsen_480x640_2.jpg

En samboerkontrakt skaper forutsigbarhet

"Ingen lov regulerer samboerskap. Det er situasjonene man ikke ser komme, man er tjent med å ha tenkt gjennom og funnet ut av på forhånd. En samboerkontrakt skaper trygghet og forutsigbarhet, både i samlivet og ved et brudd eller et dødsfall" - Ane Torbergsen, fagansvarlig familierett, advokat MNA

Henrik i 640x360.jpg

Henrik Wikestad Sutterud, medlem av FLT

«Ingen av de andre samboerne jeg kjenner har samboerkontrakt, enda noen av dem også er FLT-medlemmer med advokatforsikring. Og det er helt uforståelig. Det er jo når forholdet er ferskt at det er enkelt å avtale hvem som eier hva, og hvem som har ansvaret for gjeld, med mer»