Forsikring

LOfavør Bilforsikring

Føl deg trygg på veien med en god forsikring på bilen. Du har medlemsfordel på bilforsikring levert av Fremtind!

Kjøper du LOfavør Bilforsikring får du automatisk toppdekning uten å betale noe ekstra.

Sjekk pris og bestill

KONTAKT OSS

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Toppdekning uten tillegg i pris

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Ansvar dekker

 • Bilansvar
 • Fører og passasjerulykke
 • Rettshjelp

      Mer om ansvarsforsikring

Minikasko dekker i tillegg

 • Brannskader
 • Hærverk
 • Tyveri av personlige eiendeler
 • Tyveri av bilen
 • Fastmontert tilleggsutstyr
 • Skade på glasstak
 • Veihjelp
 • Tyveri av ladekabel for elbil

Mer om Minikasko

Kasko dekker i tillegg

 • Skader på egen bil
 • Feilfylling av drivstoff
 • Ny bil ved totalskade
 • Erstatning av startleie ved totalskade på leaset bil

Mer om Kasko

Valgfri tilleggsdekning på kasko

 • Leiebil ved dekningsmessig skade

Topp dekker i tillegg (Som medlem i et LOforbund for du toppkasko til prisen av kasko)

 • Maskinskade (inkludert batteripakke for el- og hybridbil)
 • Utvidet dekning for ny bil ved totalskade
 • Utvidet dekning for erstatning av startleie
 • Ved totalskade på Leaset bil
 • Utvidet dekning for leiebil ved dekningsmessig skade
 • Utvidet dekning for personlige eiendeler
 • Utvidet dekning for fastmontert tilleggsutstyr
 • Nøkkelforsikring

Mer om Toppdekning

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

 • Skader som er voldt forsettlig
 • Kjøring i ruspåvirket tilstand
 • Terrengkjøring
 • Banekjøring
 • Skade oppstått under utleie eller i erverv

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

Minikasko dekker ikke

 • Tyveri av personlige eiendeler over 10 000 kroner
 • Fastmontert tilleggsutstyr over 10 000 kroner
 • ​Leiebil

Kasko dekker ikke

 • Tyveri og skade på personlige eiendeler over 10 000 kroner
 • Skade på fastmontert tilleggsutstyr over 10 000 kroner
 • Leiebil utover 15 dager og 350 kroner per døgn
 • Ny bil ved totalskade for biler eldre enn 1 år eller som er kjørt mer enn 15 000 km

Topp dekker ikke

 • Maskinskadedekning på biler eldre enn 10 år eller 250 000km (det som inntreffer først)
 • Ny bil ved totalskade for biler eldre enn 3 år eller som er kjørt mer enn 100 000 km
 • Tyveri og skade på personlige eiendeler over 20 000 kroner
 • Skade på fastmontert tilleggsutstyr over 50 000 kroner
 • Leiebil utover 45 dager og kr 500 per døgn

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

For bil i Europa, Tyrkia og Israel. Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden.

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle Fremtind. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte forsikringsselskapet så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra forsikringsselskapet. Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid fra den datoen Fremtind får melding om oppsigelse.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer.

Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og tok navnet Fremtind Forsikring AS. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.