Med Pensjonskapitalbevis får du gode betingelser for dine pensjonskapitalbevis. Ved å samle avtalene dine unngår du i tillegg unødvendige gebyrer, samtidig som du får enklere og bedre oversikt og bedre kontroll over din fremtidige pensjon.

Siden 2006 har arbeidsgiveren din vært pålagt å spare til pensjon for deg, og jobber du i privat sektor har du mest sannsynlig innskuddspensjon. Har du hatt denne ordningen og sluttet i jobben etter 2006, blir pengene du har spart opp gjort om til et pensjonskapitalbevis. Samler du pensjonskapitalbevisene dine hos ett forsikringsselskap er det penger å spare. 

Dine medlemsfordeler:

 • Totale kostnader er blant de laveste i markedet.
 • Lavere forvaltningskostnader og avtalegebyr
 • Årlig avkastningsgaranti i utbetalingsperioden. Det betyr at du er sikret mot negativ avkastning i utbetalingsperioden.

Det er enkelt og gebyrfritt å flytte pensjonskapitalbevis til SpareBank 1. For å fylle ut skjemaet trenger du å vite navnet på selskapet du flytter fra og avtalenummer. Nødvendige opplysninger finner du ved innlogging på pensjonsportalen norskpensjon.no

Fyll ut dette elektroniske flytteskjemaet.

 1. Trykk "Flytt nå"
 2. Oppgi avtaleinformasjon
 3. Oppgi personopplysninger
 4. Bekreft med BankID

Har du pensjonskapitalbevis i SpareBank 1?

Slik bytter du til LOfavør Pensjonskapitalbevis:

 1. Gå inn på sparebank1.no/minpensjon. Logg inn med din BankID eller BankID på mobil.
 2. Velg Bytt fond
 3. Velg LOfavør
 4. Trykk på "Bytt til LOfavør pensjonskapitalbevis"
 5. Les dokumentet Viktig informasjon og bekreft endring.

Pengene plasseres i LOfavør pensjonskapitalbevis. Dette er en alderstilpasset profil som starter nedtrapping av aksjeandel 27 år før avtalt utbetalingsstart, se tabell under. Aksjeandelen avhenger av din alder og trappes gradvis og lineært ned til en profil med 20 % aksjer og 80 % renter. I utbetalingstiden er pengene garantert mot negativ avkastning.

LOfavør Pensjonskapitalbevis 2017

Selskapet er eier av porteføljene og forsikringstaker har en fordring mot Selskapet. Størrelsen av denne følger kursutviklingen i det tilordnede plasseringsalternativ.

På sparebank1.no/avkastning kan du lese mer om fond og risikoprofiler.

Enkel oversikt over avtaler med egen pensjonstjeneste og eKunde

Som kunde i SpareBank 1 får du en egen nettside med informasjon og oversikt over dine avtaler. Når du er kunde kan du logge inn med BankID på sparebank1.no/minpensjon

Når du flytter pensjonskapitalbevis til SpareBank 1 blir du automatisk eKunde. Som eKunde vil du til hver tid ha avtaledokumenter tilgjengelige på sparebank1.no/minpensjon.

Forvaltningshonorar

Honorar til fondsforvalter belastes de underliggende fondene og er inkludert i kursen på andelene. Størrelsen på honoraret avhenger av din alder og aksjeandel. Satsene varierer fra 0,9 prosent ved 100 prosent aksjer til 0,58 prosent ved 20 prosent aksjer. Eksakt pris for forvaltningen avhenger av din alder og aksjeandel, og er i snitt 34 prosent lavere enn for et pensjonskapitalbevis med ordinære vilkår.

Provisjon til distributør er inkludert i honoraret til fondsforvalter og utgjør 50 prosent av selskapets inntjening fra forvaltningen. Selskapet mottar betaling (returprovisjon) fra fondsforvalterne for distribusjonstjenester selskapet utfører på vegne av disse.

I utbetalingstiden, senest fra fylte 67 år får du garanti mot negativ avkastning. Prisen for garantien er for tiden 1,00 prosent av saldo og fastsettes for ett år omgangen. Prisen belastes gjennom kursfastsettelsen.

Avtalegebyr

Saldo belastes et årlig avtalegebyr på 0,4 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Mottar du avtaledokumenter i posten er gebyret 0,6 prosent av G.

Investeringsrisiko

Pensjonskapitalen og de fremtidige utbetalinger vil variere i takt med verdiendringen i investeringsvalget. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig utvikling. Pengene står i fondssparing og du har selv risikoen for eventuell negativ avkastning frem til utbetalingstidspunktet.

Beregning av alderspensjon

Årlig alderspensjon beregnes på uttakstidspunktet og utgjør sparesaldo fordelt på resterende antall avtalte utbetalingsterminer.

Utbetaling av alderspensjon

Du kan tidligst starte utbetaling av pensjon fra 62 år, med mindre annet er avtalt. Du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetalingen. Utbetalingstiden må vare i minst 10 år og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år. Skjema for å starte utbetalingen finner du på:

sparebank1.no/skjemaer

Følg pensjonskapitalbeviset ditt på nett

I Pensjon- og forsikringsportalen finner du informasjon om pensjonskapitalbeviset ditt. Her kan du endre investeringsprofil og følge med på utviklingen av sparesaldoen din. Logg deg inn med BankID på sparebank1.no/minpensjon.

Trykk på plussknappene nedenfor for å få svar på spørsmålet du lurer på:

Jobber du på en arbeidsplass som sparer til pensjon for sine ansatte i en innskuddspensjon, får du pensjonskapitalbevis når du:

 • Slutter i jobben (etter minst 12 måneders ansettelse)
 • Ønsker å starte uttak av pensjon

 • Du endrer selv til LOfavør pensjonskapitalbevis. Dette gjør du enkelt på sparebank1.no/minpensjon. Logg inn og velg investeringsprofil «LOfavør» under «endre spareprofil»
 • Melder du deg ut av LO overføres du automatisk til et tilsvarende produkt med ordinære priser og vilkår.

Du kan få utbetaling helt eller delvis fra og med fylte 62 år. Utbetalingstiden må være minimum 10 år, og vare til minst fylte 77 år.

 • Du unngår unødvendige årlige gebyrer
 • Du får enklere oversikt, og bedre kontroll over din pensjon
 • De gjennomgår avtalene dine, og samler verdiene for deg
 • Du får bare én kontoutskrift i året
 • Det er kostnadsfritt å flytte

På norskpensjon.no finner du oversikt over din pensjon fra folketrygden, nåværende og tidligere arbeidsgivere, samt privat pensjonssparing. Logg inn med BankID eller MinID.

Når SpareBank 1 har mottatt ditt ønske om å samle dine avtaler, kontakter de selskapet der avtalene er i dag. Dette selskapet har én måneds frist på å oversende avtalene til SpareBank 1. Når SpareBank 1 har mottatt dine avtaler, opprettes ny avtale hos SpareBank 1 og du får tilsendt dine nye avtaledokumenter.

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring AS
Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1 om dine forsikringsbehov, slik at du kan føle deg trygg på at du har de forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Samle avtalene dine hos vår samarbeidspartner SpareBank 1

416 06 600

Tast 1 så 3