Forsikring

LOfavør Pensjonskapitalbevis

Jobber du i privat sektor har du mest sannsynlig innskuddspensjon.  Når du slutter i jobben, eller starter utbetaling, blir pengene din arbeidsgiver har spart opp til deg gjort om til pensjonskapitalbevis Har du hatt flere arbeidsgivere gjennom årene, sitter du nok med flere pensjonskapitalbevis. Slå sammen alle med LOfavør Pensjonskapitalbevis, spar penger på gebyrer, få bedre oversikt og mer i pensjon.

Samle avtalene dine

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

En av markedets laveste kostnader

Lavere forvaltningskostnader og avtalegebyr

Årlig avkastningsgaranti i utbetalingsperioden

Spørsmål og svar

Jobber du på en arbeidsplass som sparer til pensjon for sine ansatte i en innskuddspensjon, får du pensjonskapitalbevis når du:

  • Slutter i jobben (etter minst 12 måneders ansettelse)
  • Ønsker å starte uttak av pensjon
  • Du endrer selv til LOfavør pensjonskapitalbevis. Dette gjør du enkelt på sparebank1.no/minpensjon
  • Logg inn og velg investeringsprofil «LOfavør» under «endre spareprofil»
  • Melder du deg ut av LO overføres du automatisk til et tilsvarende produkt med ordinære priser og vilkår

Du kan få utbetaling helt eller delvis fra og med fylte 62 år. Utbetalingstiden må være minimum 10 år, og vare til minst fylte 77 år.

  • Du unngår unødvendige årlige gebyrer
  • Du får enklere oversikt, og bedre kontroll over din pensjon
  • De gjennomgår avtalene dine, og samler verdiene for deg
  • Du får bare én kontoutskrift i året
  • Det er kostnadsfritt å flytte

norskpensjon.no finner du oversikt over din pensjon fra folketrygden, nåværende og tidligere arbeidsgivere, samt privat pensjonssparing. Logg inn med BankID eller MinID.

Når SpareBank 1 har mottatt ditt ønske om å samle dine avtaler, kontakter de selskapet der avtalene er i dag. Dette selskapet har én måneds frist på å oversende avtalene til SpareBank 1. Når SpareBank 1 har mottatt dine avtaler, opprettes ny avtale hos SpareBank 1 og du får tilsendt dine nye avtaledokumenter.

Pengene plasseres i LOfavør pensjonskapitalbevis. Dette er en alderstilpasset profil som starter nedtrapping av aksjeandel 27 år før avtalt utbetalingsstart, se tabell under. Aksjeandelen avhenger av din alder og trappes gradvis og lineært ned til en profil med 20 % aksjer og 80 % renter. I utbetalingstiden er pengene garantert mot negativ avkastning.

Selskapet er eier av porteføljene og forsikringstaker har en fordring mot Selskapet. Størrelsen av denne følger kursutviklingen i det tilordnede plasseringsalternativ.

På sparebank1.no/avkastning kan du lese mer om fond og risikoprofiler.

Enkel oversikt over avtaler med egen pensjonstjeneste og eKunde

Som kunde i SpareBank 1 får du en egen nettside med informasjon og oversikt over dine avtaler. Når du er kunde kan du logge inn med BankID på sparebank1.no/minpensjon

Når du flytter pensjonskapitalbevis til SpareBank 1 blir du automatisk eKunde. Som eKunde vil du til hver tid ha avtaledokumenter tilgjengelige på sparebank1.no/minpensjon.

Forvaltningshonorar

Honorar til fondsforvalter belastes de underliggende fondene og er inkludert i kursen på andelene. Størrelsen på honoraret avhenger av din alder og aksjeandel. Satsene varierer fra 0,9 prosent ved 100 prosent aksjer til 0,58 prosent ved 20 prosent aksjer. Eksakt pris for forvaltningen avhenger av din alder og aksjeandel, og er i snitt 34 prosent lavere enn for et pensjonskapitalbevis med ordinære vilkår.

Provisjon til distributør er inkludert i honoraret til fondsforvalter og utgjør 50 prosent av selskapets inntjening fra forvaltningen. Selskapet mottar betaling (returprovisjon) fra fondsforvalterne for distribusjonstjenester selskapet utfører på vegne av disse.

I utbetalingstiden, senest fra fylte 67 år får du garanti mot negativ avkastning. Prisen for garantien er for tiden 1,00 prosent av saldo og fastsettes for ett år omgangen. Prisen belastes gjennom kursfastsettelsen.

Avtalegebyr

Saldo belastes et årlig avtalegebyr på 0,4 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Mottar du avtaledokumenter i posten er gebyret 0,6 prosent av G.

Investeringsrisiko

Pensjonskapitalen og de fremtidige utbetalinger vil variere i takt med verdiendringen i investeringsvalget. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig utvikling. Pengene står i fondssparing og du har selv risikoen for eventuell negativ avkastning frem til utbetalingstidspunktet.

Beregning av alderspensjon

Årlig alderspensjon beregnes på uttakstidspunktet og utgjør sparesaldo fordelt på resterende antall avtalte utbetalingsterminer.

Utbetaling av alderspensjon

Du kan tidligst starte utbetaling av pensjon fra 62 år, med mindre annet er avtalt. Utbetalingstiden må vare i minst 10 år og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år. Du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetalingen, dette gjør du enkelt i pensjonsportalen på sparebank1.no/minpensjon

Følg pensjonskapitalbeviset ditt på nett

I Pensjon- og forsikringsportalen finner du informasjon om pensjonskapitalbeviset ditt. Her kan du endre investeringsprofil og følge med på utviklingen av sparesaldoen din. Logg deg inn med BankID på sparebank1.no/minpensjon.

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt SpareBank 1 Forsikring AS som partner