Rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet.

Gjelder deg og hele familien

 • Dekker ulykkesskader i fritiden som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død
 • Dekker utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade med inntil fem prosent av forsikringssummen ved invaliditet
 • Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker dekkes etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon
 • De fleste forsikringssummer kan dobles etter ønske
 • Erstatningssummene her gjelder ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Blir du f.eks. 60 % invalid, vil erstatningen utgjøre 60 % av forsikringssummen. Størrelsen er også avhengig av familiesituasjonen på skadetidspunktet.
Familiesammensetning
på skadetidspunktet
Død Medisinsk invaliditet
100 prosent
Medlem
Ektefelle/samboer
Barn under 20 år, pr. barn
100.000,-
100.000,-
200.000,-
200.000,-
200.000,-
Medlem
Ektefelle
105.000,-
105.000,-
260.000,-
260.000,-
Medlem
Barn under 20 år, pr. barn
120.000,- 400.000,-
328.000,-
Enslig medlem  30.000,- 700.000,-

Ved barns død utbetales kr 50 000,-.
Egenandel (1000,-) vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter.

 • Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 20 år
 • Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død
 • Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet
 • Varer frem til fylte 75 år
 • Behandling og opphold på private legevakter og klinikker dekkes etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder. 

De viktigste begrensningene er:

 • Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bil- og båtrace
 • Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett
 • Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger
 • Behandlingsutgifter utenfor Norden

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

Hvem kan kjøpe forsikringen?
Forsikringen kan kjøpes frem til du har fylt 70 år og gjelder frem til du fyller 75 år. Forsikringen gjelder for deg som medlem av et LO- forbund, din ektefelle/samboer, samt barn under 20 år
 
Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder under opphold i hele verden, i fritid og på reiser med vanlige samferdselsmidler. Utenfor Norden gjelder forsikringen opphold og reise av inntil 12 måneders varighet. Det kan gjøres særskilt avtale med medlemmer som er ansatt i norsk utenrikstjeneste, studenter eller au-pair.
 

Last ned produktark for LOfavør Ulykkesforsikring

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap; Fremtind Forsikring. De er kåret til best i test både før og etter skade av Norsk Kundebarometer og EPSI. Det viser at de er en erfaren aktør som gir rask og god hjelp til medlemmene våre.
Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1 om dine forsikringsbehov, slik at du kan føle deg trygg på at du har de forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Kontakt meg om forsikringen

416 06 600

Tast  1 så  3