Verdisakforsikringen dekker skader på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise.

Dine medlemsfordeler

  • Som medlem betaler du kun 1 000 kroner i egenandel ved skade.
  • Dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden
  • Gjelder også på reise

Du kan blant annet forsikre:

  • Bunad med sølv
  • Fotoutstyr og videokamera
  • Våpen/våpensamling
  • Smykker og pelsverk
  • Snøbrett/snowbord
  • Musikkinstrumenter
  • Sykler

Forsikringen krever takst fra norske fagfolk eller kvittering fra norsk forretning for enkeltgjenstander med verdi over 25 000 kroner.

Last ned produktarket for verdisakforsikringen 

Kontakt meg om forsikringen

815 32 600

Tast  1 så  3