Om du har behov for øyeblikkelig hjelp av advokat i privatlivet får du rask hjelp, og er garantert tilbakemelding på saken din innen 24 timer om du benytter medlemsfordelen din på advokatbistand gjennom vår samarbeidspartner, Advokatfirmaet Legalis AS

Dine medlemsfordeler:

MEDLEMSTELEFONEN 

 • Innledende samtale om saken din er gratis (åpningstid mandag -torsdag kl. 08:30-20:00, fredag kl. 08:30-16:30).

Videre bistand:

 • Ønske om videre bistand til for eksempel møter, skriving av brev, forhandlinger m.m. avtales i egen oppdragsavtale
 • Rabattpris for slik oppfølgende bistand er kr 1220,- eks. mva. (kr. 1525,- inkl. mva.)
 • 20% rabatt på alle juridiske kontrakter

RÅDGIVNINGSSKJEMA

Ved bruk av rådgivningsskjema gjelder disse prisene:

 • Enkle svar og anbefaling om videre prosess er gratis
 • Kr 375,- inkl. mva: Juridisk svar på ditt spørsmål/Juridisk vurdering
 • Kr 750,- inkl. mva: Arbeid på timebasis ved mer omfattende netthenvendelser

HENVENDELSE PÅ E-POST
Bruk gjerne e-post, hvis dette er praktisk for å beskrive ditt behov.
Ved henvendelse på advokat@legalis.no gjelder samme betingelser som ved bruk av Medlemstelefonen (se over)

Rettshjelpsforsikring - LOfavør Kollektiv Hjemforsikring
Ved bistand i tvistesaker får du hjelp av Advokatfirmaet Legalis til å søke om retthjelpsdekning gjennom din innboforsikring Kollektiv hjem. 
Forsikringen dekker store deler av advokatkostnaden i mange typer saker.

Advokatfirmaet Legalis tilbyr testament til fastpris kr. 5 000,-.
Et testament er blant privatlivets aller viktigste dokumenter, og gir deg muligheten til å styre hva som skjer med verdiene du etterlater deg. Testamentet er også nyttig for å unngå konflikter den dagen du går bort.

> Ta kontakt med Legalis for testament

Her finner du oversikt over dagliglivets mest vanlige kontrakter og blanketter. Dokumentene er laget av advokater og er juridisk kvalitetssikret.

Lag dine egne dokumenter
Mange dokumenter må tilpasses det enkelte tilfellet for å ha gyldighet. Da kan du velge å lage din egen kontrakt, direkte på nett. Du får hele tiden interaktiv hjelp til utfylling. Ut fra dine valg vil dokumentet tilpasses og likevel være i henhold til gjeldende lover og regler.
Her kan du laste ned og lage dine egne kontrakter og blanketter.

Her kan du laste ned og lage dine egne kontrakter og blanketter.

Dokumenter Pris
Samboerkontrakt Kr 320,- eks. mva
Generell kjøpekontrakt. Løsøre Kr 200,- eks. mva
Testament Kr 320,- eks. mva
Gjensidig testament Kr 320,- eks. mva
Nøytral reklamasjon ved kjøp av fast eiendom Kr 160,- eks. mva
Låneavtale - Enkelt gjeldsbrev Kr 240,- eks. mva
Sameieavtale - fast eiendom Kr 320,- eks. mva
Generell fullmakt Kr 80,- eks. mva
Avtale om foreldreansvar for barn Kr 160,- eks. mva
Erklæring om uskifte med særkullsbarn Kr 160,- eks. mva
Flyttevarsel etter husleieloven Kr 80,- eks. mva
Heving av leiekontrakt Kr 160,- eks. mva
Varsel om husleieøkning Kr 160,- eks. mva
Varsel om utkastelse Kr 200,- eks. mva
Begjæring om tvangsfravikelse Kr 20,- eks. mva
Fullmakt ved privat skifte av dødsbo Kr 160,- eks. mva
Omsetnings-gjeldsbrev Kr 320,- eks. mva
Husleiekontrak Kr 480,- eks. mva

Slik er saksgangen:

 • Fyll inn navn og e-postadresse og en beskrivelse av det juridiske problemet du ønsker bistand til
 • Hvis svaret ikke er gratis, får du et prisoverslag for rådgivningen, samt forslag om eventuell videre håndtering av saken, innen 24 timer
 • Sakens rettslige sider vurderes og du får et konkret råd om hvordan saken din stiller seg og en anbefaling om videre prosess gjennom en kryptert E-saksgang
 • Du binder deg ikke til å bruke advokatbistanden før du uttrykkelig har akseptert et pristilbud!

Gå til rådgivningsskjema

Vi har valgt Advokatfirmaet Legalis som samarbeidspartner

Vi har valgt Advokatfirmaet Legalis som vår samarbeidspartner innen juridisk bistand. De har lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett, personskade, kontrakter m.v.

Rådgivningsskjema til advokatfirmaet Legalis

815 32 600

Tast 41