LOfavør ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker nettsidene våre. Vi respekterer din rett til vern av personlige opplysninger og kan forsikre deg om at alle opplysninger blir behandlet med forsiktighet og på en sikker måte.

LOfavør er et fordelsprogram som eies av LO og forbundene, og administreres gjennom selskapet LOfavør AS. I tillegg til fordelsprogrammet vedlikeholder LOfavør AS medlemsregister med alle medlemmer av forbund i LO . LOfavør AS er leverandør av LO-forbundenes elektroniske medlemskort og LOfavør-fordelsprogram. LOfavør har ingen skrankefunksjon.

Det er de enkelte LO forbundene som er behandlingsansvarlige for LOfavørs behandling av personopplysninger, mens selskapet LOfavør AS gjennom en inngått samarbeidsavtale har rollen som databehandler. LOfavør AS sin behandling av personopplysninger på vegne av LO forbundene er regulert i egen Databehandleravtale. 

Formålet med medlemsregisteret og LOfavør AS sin behandling av personopplysninger er å utvikle, drifte, administrere og markedsføre LOfavør programmet. Dette innebærer utstedelse av medlemskort, det å gi informasjon om og markedsføre produkter fra fordelsleverandørene tilknyttet LOfavør, samt å forestå en forsvarlig medlemsoppfølging. Utlevering av medlemsopplysninger til tredjeparter skjer utelukkende i den grad det er nødvendig for å tilby medlemsfordeler og innenfor de rammer som er fastsatt av LO forbundene. Utlevering ut over dette, vil ikke skje uten samtykke fra medlemmet.

Innenfor rammen av formålet blir følgende medlemsopplysninger (personopplysninger) registrert: Navn, adresse, fødselsnummer, LO forbundstilhørighet, medlemskapstype, innmeldt dato, kjønn, hvilke kollektive forsikringsavtaler medlemmet har, samt e-post adresse og telefonnummer (via registrering på min-side og LOfavør app).

Medlemsopplysninger innhentes i hovedsak fra medlemmet selv og det enkelte medlem må avgi de ovennevnte opplysninger, slik at LO forbundene v/ LOfavør AS kan oppfylle sine forpliktelser etter fordelsprogrammet. Grunnlaget for behandling av medlemsopplysninger /personopplysninger er således medlemmets samtykke, samt Personopplysningslovens § 11 jf § 8 a), å oppfylle avtale med den registrerte.

Medlemsopplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende og slik at personopplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. For øvrig skjer behandlingen i  samsvar med kravene i Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift. Medlemsopplysningene om deg behandles bare så lenge du er LOfavør medlem og arkiveres deretter kun for bruk dersom du på nytt ønsker å bli medlem. Du kan alltid ta kontakt med oss dersom du ønsker opplysninger endret eller slettet. Henvendelser om dette kan rettes til post@lofavor.no

Generelt om bruk av våre nettsider

Vanligvis kan du besøke nettsidene våre uten å avsløre hvem du er eller gi opplysninger om deg selv. Vi innhenter i utgangspunktet bare generell informasjon som nettleserversjon, dato o.l. Tiden du bruker på nettsidene våre blir registrert, men du vil være anonym for oss.

I likhet med mange nettsteder, bruker LOfavør denne informasjonen for å registrere besøkshyppighet, gjennomsnittstid pr. besøk, hvilke sider som blir besøkt, bruksmønster, perioder med stor trafikk osv. Hensikten er å analysere bruken av nettsidene våre, slik at vi kan forbedre kvaliteten på innhold/struktur og lage mer interessante og brukervennlige sider for deg.

I noen tilfeller trenger vi imidlertid personlige opplysninger fra deg, for eksempel navn, medlemsnummer, fødselsdato, e-post o.l. Normalt brukes slike opplysninger bare for å gi deg tilgang til informasjon som er tilknyttet medlemskapet - f.eks. for å kunne gi deg oversikt over hvilke forsikringer du har, hvilke vilkår som gjelder osv. Mange av våre bestillingsskjemaer, søknadsskjemaer o.l. krever også pålogging med medlemsnummer og fødselsdato.

Hvis du ønsker å bestille varer fra oss, må du oppgi navn, adresse, poststed og telefonnummer. Denne informasjonen vil bare bli brukt til å sende deg produkter og informasjon som du har bestilt.

Vi tar ikke vare på noe informasjon som kan identifisere deg personlig (navn, adresse, e-postadresse osv.) uten at vi gjør deg spesielt oppmerksom på dette. Opplysninger vi har registrert om deg gis ikke videre til andre uten ditt samtykke.

All personlig informasjon blir oppbevart på en sikker og fortrolig måte, og de vil ikke under noen omstendigheter bli benyttet i en form eller hensikt som du ikke ble gjort oppmerksom på da du ga opplysningene til oss.

E-postadresser

Vi benytter E-postadresser som du registrerer hos oss til formålet forbeholdt tjenester og informasjon fra LOfavør. Ved registrering på "Min side" og LOfavør-appen vil vi også benytte din e-postadresse til retargeting, remarketing og personalisert annonsering. Dette gjør vi for å best mulig annonsere fordeler og informasjon om fordelsprogrammet som er relevant for deg. Du vil ikke få tilsendt annen informasjon via e-post enn den du selv aktivt har takket ja til å motta ved å abonnere på vårt nyhetsbrev. Hvis du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss, kan du når som helst avslutte abonnementet. Våre e-postregistre blir ikke videreformidlet eller solgt til andre. All kommunikasjon og elektronisk annonsering som sms, e-post, retargeting og lignende vil kun skje fra LOfavør og med godkjennelse i avtaler med de enkelte forbund. Hvis du ønsker å vite mer om cookies, retargeting og interessebasert annonsering m.m. finner du mye nyttig informasjon som veileder deg her: Nyttig informasjon om markedsføring på nett 

Tips en venn

LOfavør har en tjeneste som innebærer at du kan sende tips til venner og bekjente om informasjon og produkter på nettsidene våre. E-postadresser som skrives inn i feltet "Mottakers e-post" og "Din e-post" blir ikke lagret av oss, og de blir ikke under noen omstendighet brukt i andre sammenhenger.

Informasjonskapsler/cookies og koder for analyse og markedstilpasset annonsering på eksterne nettsider

Cookies er små tekstfiler som kan overføres til din harddisk, slik at vi kan "gjenkjenne" deg neste gang du besøker nettsidene våre. Cookies gjør det enklere å surfe på nettet, ettersom de gjør det mulig å lagre preferanser og påloggingsinformasjon mens du er inne på nettstedet. Vi benytter også Cookies for å gi deg skreddersydd informasjon og markedsføring både i egne kanaler og på andre nettsteder og i sosiale medier. Cookies blir ikke brukt til å samle inn personlig informasjon og knyttes ikke til deg som person. 

Du kan stille inn nettleseren din slik at den gir deg beskjed når du mottar en cookie. Du kan også sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan hindre oss i å identifisere deg, og det kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal. Les mer her

I de tilfeller Google Analytics benyttes, blir informasjonen om din bruk lagret på Googles servere i USA. Informasjonskapselen samler blant annet inn IP-adressen din, men LOfavør har valgt å legge inn en kode som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen din før informasjonen lagres av Google. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte brukeren.

I de tilfeller vi benytter informasjonskapsler og persondata for å tilpasse annonseringen ved hjelp av tjenester fra Google (AdMob, AdWords, DoubleClick), Adform og Facebook, er disse underdatabehandlere av vår databehandler, Red Media Consulting AS. LOfavør benytter kun disse annonsetjenestene til å annonsere fordeler i fordelsprogrammet LOfavør og LOfavør som merkevare.

Her er en liste over noen cookies vi bruker:

Google Analytics

Disse gir oss nyttig statistikk som gjør at vi kan forbedre vårt nettsted.

 • __utma: Forteller oss hvor mange ganger du har besøkt vårt nettsted.
 • __utmb, __utmc: Forteller oss hvor lenge du besøker våre sider. Denne slettes dersom du forlater vårt nettsted.
 • __utmz: Ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, lenke, etc.) da du gikk til vårt nettsted.

eZ Live Viewer

Disse gir oss nyttig sanntidsstatistikk som gjør at vi kan forbedre vårt nettsted.

 • _ff_prevReqData
 • ff_1st_sess
 • ff_accept_cookies
 • ff_uslvid
 • ff_usvid
 • ff_uvid
 • vm_app

Annonsører

Disse brukes til statistikk og retargeting for nettannonsering.

 • anj
 • C
 • CfP
 • cid
 • DCID
 • eid
 • everest_g_v2
 • everest_session_v2
 • GCM
 • gglck
 • ibbid
 • id
 • JEB2
 • KRTBCOOKIE_391
 • meld_sess
 • PUBRETARGET
 • put_2676
 • rpb
 • rpx
 • sess
 • TPC
 • tu
 • tuuid
 • uid
 • UM1
 • um
 • umeh
 • uu
 • uuid2
 • VAR
 • vi
 • vm_app
 • wt_no1575
 • wt_no3099

Undersøkelser, konkurranser o.l.

Av og til utfører vi undersøkelser for å få bedre forståelse for brukernes behov og profil. Informasjon innhentet i forbindelse med slike undersøkelser vil bl.a. bli brukt til måling og forbedring av våre nettsider og tilbud. Vi deler ikke denne typen innsamlet informasjon med samarbeidspartnere eller andre. Kontaktinformasjon som du oppgir i forbindelse med deltakelse i konkurranser o.l. vil bare bli brukt til å kontakte eventuelle vinnere og til adressering ved forsendelse av premier.

Lenker til andre nettsider

Som en service overfor brukerne og for å gi tips om steder hvor du kan finne utfyllende informasjon, er det mange steder lagt ut lenker til andre nettsider. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at LOfavør ikke har noen kontroll over eksterne nettsider, og en ekstern lenke innebærer ikke noe ansvar for innholdet på eller bruken av de aktuelle nettstedene. Våre retningslinjer for personvern og sikkerhet gjelder ikke på eksterne nettsider, og vi er ikke ansvarlig for personvernpraksisen på disse sidene.

LOfavør APP-ene

Vi samler inn anonym statistikk om bruken av appene, for å måle omfang av bruk og for å forbedre appen. Appene er produsert av Apphuset (http://www.apphuset.com/)

iPhone:

Her spør vi kun om data fra bruker under registreringsprosessen, for å verifisere ditt medlemskap i LOfavør og for å vedlikeholde vårt medlemsregister. Denne informasjonen deles ikke med andre.

Følgende data må registreres: Medlemsnummer, personnummer, e-postadresse, mobilnummer og passord for tilgang til app-en.

Tilganger

 • Bruker internett for å koble opp mot websider/skjema på lofavor.no
 • Lar deg initiere en telefonsamtale for å snakke med kundeservice
 • Motta push-meldinger

Disse tilgangene kun skjer på telefonen og dette er ikke opplysninger som LOfavør har tilgang til.

Android:

Forklaring på tilgangene Android-appen krever. Engelske navn i parentes:

Lagring (Write external storage)

- bilde-caching slik at bilder fra appen er tilgjengelig også hvis man er offline

Nettverkskommunikasjon (Access network state / Internet)

- trenger internettilgang for å kunne laste innhold i appen

- sjekker type internet forbindelse for å kunne optimalisere innlastning av innhold

Dine kontoer (Get accounts)

- påkrevd for å kunne motta push meldinger

Systemverktøy (Wake lock)

- påkrevd for å kunne motta push meldinger

Dersom du ønsker å endre dine opplysninger/personalia eller slette dem, kontakt oss på post@lofavor.no

Alle opplysninger om deg som vi samler inn, lagres i vårt medlemsregister inntil du ber oss endre eller slette. Du kan når som helst ta kontakt med oss dersom du har behov for å endre opplysningene eller ønsker opplysninger slettet.

Innhold og endringer

Innholdet på disse nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester LOfavør tilbyr, samt øvrig aktuell informasjon. Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men har intet ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av LOfavørs nettsider, reguleres av norsk rett med verneting i Norge.

Ved behov kan LOfavør gjøre endringer i disse retningslinjene. Vi oppfordrer deg derfor til å besøke denne siden fra tid til annen, slik at du holder deg orientert om eventuelle endringer i praksis eller policy.

Henvendelser

Etter personvernloven har du rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Henvendelser om dette eller generelle spørsmål om våre retningslinjer for personvern og sikkerhet, kan rettes til post@lofavor.no