Forsikring

Fagforbundet Post og finans Uføre- og dødsfallsforsikring

Forsikringen skal sikre deg som medlem økonomisk ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke.

Denne forsikringen kan kjøpes av medlemmer i Fagforbundet Post og finans. Andre medlemmer i Fagforbundet har en egen Gruppeforsikring. Les mer

Uføreforsikring for deg som medlem
Forsikringen omfatter rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet. Hele forsikringssummen utbetales når du har vært:

  • minst 50 % sammenhengende arbeidsufør(sykemeldt) i 2 år grunnet sykdom eller ulykke og arbeidsuførheten blir ansett som varig av SpareBank 1
  • arbeidsuførheten må være påbegynt før den dagen du fyller 60 år
  • etter du har fylt 60 år erstattes uføreforsikringen med en dødsfallsforsikring

Men forsikringen inneholder også en ordning med forskuttering, som kan gi utbetaling fra et tidligere tidspunkt:
Forskuttering vil si at utbetalingen starter allerede fra 13. sykemeldingsmåned med 1 % av forsikringssummen pr måned, noe som gjør at det blir en utbetaling allerede fra det tidspunktet du går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt Selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Viktig! Arbeidsuførhet som starter innen 2 år etter at forsikringen har trådt i kraft, og skyldes sykdom som den forsikrede hadde ved innmelding, gir ikke rett til erstatning.

Det er anledning til å reservere seg mot forsikringen ved innmelding i forbundet. Dersom man reserverer seg mot forsikringen ved innmelding, men ombestemmer seg på et senere tidspunkt, kreves det helseerklæring.

Denne forsikringen er bare tilgjengelig for medlemmer i Fagforbundet Post og finans.

Uføre medlemmer

  • du som er ufør har en forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den samme som for uføreforsikringen.
Fagforbundet Post og finans

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00