Forsikring

NAFs Gruppeforsikring Dødfallsforsikring

Forsikringspakke med utbetaling av skattefritt engangsbeløp til dine nærmeste ved dødsfall. Gjelder hele døgnet i hele verden.
Utbetaling fra NAFs Gruppeforsikring kommer i tillegg til utbetaling av eventuelle uføre eller etterlattepensjoner eller andre forsikringer.

Dødsfallsforsikring
Gjelder for nye medlemmer under 67 år uten krav til helsevurdering. I 2023 gir forsikringen rett til
utbetaling på inntil kr 445 908 ved død i forsikringstiden. Beløpet reduseres med 5 prosent hvert år
fra fylte 51 år. Fra 60-67 år foretas ingen reduksjon av beløpet,

Slik sikrer du deg NAFs Gruppeforsikring
Alle nye medlemmer, som er 100 % arbeidsdyktige, vil motta informasjon om medlemstilbudet
og muligheten for å reservere seg mot forsikringen.
Forsikringspakken betales av det enkelte medlem og kommer i tillegg til medlemskontingenten. Du får tilsendt egen giro.

NAF

KONTAKT FORBUNDET

22 40 10 60
norsk@arbmand.no