Forsikring

NFFs Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid og er rimeligere enn individuelle ulykkesforsikringer med tilsvarende ytelse.
Forsikringen gir en erstatning på 3,5 G ved død som følge av en ulykke, og 6 G ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Ved lavere invaliditet enn 100 %, reduseres erstatningen forholdsmessig.

Forsikringen dekker…

  • deg som medlem
  • ulykkesskader i fritid og arbeidstid som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død.
  • utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, med inntil 5 % av forsikringssummen ved invaliditet innenfor Norden
  • frem til du fyller 70 år

Men dekker ikke…
De viktigste begrensningene er:

  • skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter
  • skade på grunn av deltakelse i organisert konkurranseidrett
  • merutgifter ved behandling og opphold på private legevakter og klinikker
  • ulykker som skyldes deltakelse i slagsmål eller kriminelle handlinger
  • skader som skyldes grov uaktsomhet, herunder beruselse
  • skader som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler

Hva er medisinsk invaliditet?
Medisinsk invaliditet må ikke forveksles med ervervmessig uførhet. Med medisinsk invaliditet menes den legemlige skaden, vurdert uavhengig av arbeidsevnen. Egenandel på kr 1000 kommer i fradrag. Behandlingsutgifter betales i inntil 2 år fra skadedagen.

Du som medlem må selv be om å bli tilsluttet forsikringen.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Min Side LOfavør

Logg inn på LOfavør MinSide og få fullstendig oversikt over fordelene du har og fordelene du kan skaffe deg.

Min Side