Forsikring

NFFs Gruppeforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringspakke med utbetaling av skattefritt engangsbeløp til dine nærmeste ved dødsfall. Gjelder hele døgnet i hele verden

Gruppeforsikringen gjelder for deg som er yrkesaktiv eller uførepensjonert og ikke har reservert deg mot hele eller deler av forsikringen.
Gruppelivsforsikringen kommer til utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Det utbetales 5 G hvis du som medlem dør. Gruppelivsforsikringen opphører ved fylte 67 år.