Forsikring

SLs Ulykkesforsikring for hele familien

Gruppeforsikringen (uføre- og ulykkesforsikring) er en av fordelene du kan få som medlem i Skolenes landsforbund Den er spesielt tilpasset våre medlemmer og er et sikkerhetsnett i tillegg til ordninger du har gjennom det offentlige, arbeidsforhold og tariffavtaler. 

Ulykkesforsikring for hele familien

Gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn under 20 år. Forsikringen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke i fritiden. For barn gjelder forsikringen hele døgnet. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales erstatning avhengig av familiesammensetning. Ved lavere invaliditetsgrad gis forholdsmessig erstatning helt ned til 10 %. Barn dekkes likevel fra første invaliditetsgrad.

I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter etter en ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen etter nærmere regler. For behandlingsutgifter er egenandelen 1 000 kroner. Medlemmer mellom 60 og 70 år kan kun tegne ulykkesforsikring. Forsikringen opphører ved utgangen av det kalenderåret du fyller 70 år. Du får tilsendt egen faktura for denne forsikringen i slutten av måneden. Alle forsikringssummene er fritatt fra inntektsskatt og kommer i tillegg til eventuelle andre forsikringer du får utbetalt

SL

KONTAKT FORBUNDET

99 35 60 60 skolenes@skolenes.no