Råd og tips til deg som skal leie bolig

Bli med på HELP-dagen, og møt advokatene som gir deg svar på alt du trenger å vite om husleie.

Det er studiestart over hele landet, og mange trenger nytt tak over hodet. Med hard kamp om leieobjektene kan det være fort gjort å inngå en avtale man senere angrer på.

Torsdag 3. september 2020 inviterer vår samarbeidspartner HELP Forsikring til åpen dag om husleierett. Ring inn og snakk med advokater som gir deg svar på alt du lurer på om husleie. Allerede nå kan du sende ditt spørsmål.

Kontakt Help

22 99 99 99 post@help.no

HELP-DAGEN

Advokatene åpner telefonlinjene og svarer på alt om husleie 3. september, kl.10-14.

Send spørsmål her

PODKAST OM HUSLEIE

HELPs advokater gir gode råd og svarer på juridiske spørsmål. Finn episoden på Spotify. 

Hør HELPpodden

LOFAVØR ADVOKATFORSIKRING

Med forsikringen får du rask advokathjelp om du får problemer med utleier, uten å betale dyr timespris.

Les mer og bestill

Dette bør du vite om

Forskudd på arv er en gave som skal utlignes ved et fremtidig arveoppgjør. Det vil si at giveren mener at ubalansen mellom arvingene skal fjernes ved arveoppgjøret. Da må altså øvrige arvinger få tilsvarende mer.

Les mer og hør podkast-episode om forskudd på arv her.

Det finnes to typer kontrakter i forhold til oppsigelsestid:

 • Tidsubestemte leieavtaler løper til avtalen blir sagt opp av en av partene.Det kan avtales en bindingstid, så se nøye etter sånn at du ikke binder deg til lenger botid enn du ønsker.
 • Tidsbestemte leieavtaler løper ut på en bestemt dato. Datoen må stå i kontrakten. Oppsigelse er da ikke nødvendig ved kontraktsperiodens utløp. Minste leietid for tidsbestemte kontrakter er i hovedsak tre år. Vær forsiktig med å inngå tidsbestemt kontrakt som er uoppsigelig for hele eller deler av leieperioden.

Skal stå på egen, sperret depositumskonto.

 • Beløpet er begrenset til maks 6 måneders leie. Utleier skal betale kostnadene for å opprette en slik konto. 
 • Etter leieforholdets slutt kan leietaker kreve depositumet utbetalt hvis utleier ikke innen fem uker fremmer berettiget krav.

Skal du leie leilighet, men mangler penger til depositum?

Les mer om LOfavør Depositumlån

 • Ved overtakelse av leiligheten må du se nøye over leieobjektet.
 • Lag en overtakelsesprotokoll sammen med utleier. Notér små og store skader i leiligheten. Er det synlig slitasje, så noter ned det også. Ta bilder!
 • Dersom en slik grundig overtakelse ikke finner sted, bør du gjøre jobben selv, så fort som mulig. Beskriv skadene, ta bilder, og informér utleier. Da slipper du å måtte betale for dette ved utflytting.

Tre områder du bør være oppmerksom på

Det er utleier som er ansvarlig for vanlig vedlikehold. Regningen for normal slitasje skal ikke leietaker ta. Pass derfor på å dokumentere leilighetens tilstand før du flytter inn. Det er mange utleiere som leier ut til studenter i årevis. Det er ikke riktig at du skal betale for skader og slitasje som allerede var der da du flyttet inn. Ta bilder umiddelbart, og send til utleier.

 • Leietaker har også noe vedlikeholdsansvar. Dette ansvaret omfatter dørlås, dørhåndtak, kraner, vannklosett, varmtvannsbereder og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen. I tillegg må du gjøre rent i leiligheten.
 • Selv når du har vedlikeholdsansvaret, som for kraner og varmtvannsbereder, så er det utleiers ansvar å skifte ut det som går i stykker når det ikke lenger er hensiktsmessig å reparere.
 • Husleieloven åpner for at det kan avtales at leier får et omfattende vedlikeholdsansvar. Vær spesielt oppmerksom på dette når du inngår kontrakt. En typisk formulering er at leiligheten skal ha samme stand som ved innflytting.
 • Tilfeldig skade er utleiers ansvar. Tilfeldig skade kan typisk skyldes innbrudd eller skader fra gaten –  en rute som knuses. Også her er det mulig å avtale en annen ansvarsfordeling enn husleielovens bestemmelser. Det er ingen grunn til at leier skal akseptere dette ansvaret. Utleier vil dessuten ha forsikring som dekker denne typen skade.
 • Det er praktisk og hyggelig å leie sammen med andre. Vær oppmerksom på at du da tar en stor risiko. Det første du må huske er å sjekke om du er forpliktet til å betale hele husleia. Det er vanlig at alle står som leietakere, men pass på at alle betaler, ellers kan utleier kreve deg for utestående leie som andre skulle ha betalt.
 • Når flere bor sammen, er det ekstra viktig å sjekke vedlikeholdsansvaret i kontrakten. Flere mennesker betyr mer slitasje og større risiko for skader. Dersom det er avtalt at vedlikeholdsansvaret og ansvaret for tilfeldig skade er på leietaker, kan regningen fort bli høy ved utflytting.
 • Det er vanlig at noen flytter inn og noen flytter ut fra et kollektiv. Husk at utleier skal godkjenne nye leietakere. Det vil også være lurt å be om en gjennomgang av leieobjektet ved bytte av leietaker slik at ikke ny leietaker påtar seg ansvar for skader påført av den som bodde der tidligere.
 • Utleier kan ikke si opp leieavtalen uten grunn. Grunnen vil typisk være manglende betaling eller mislighold av leiekontrakten. Hvis utleier sier opp avtalen, kan du klage innen én måned. Det stilles dessuten strenge formkrav til utleiers oppsigelse. Sjekk derfor at oppsigelsen er gyldig.
 • Uenighet mellom partene skyldes ofte to forhold: Oppsigelse eller krangling om penger. I begge tilfeller er det utleier som må gå til rettslige skritt for å få gjennomført oppsigelsen eller få inn penger fra leietaker. Utleier kan ikke forsyne seg av depositumskontoen uten samtykke eller søksmål.

LOfavør Advokatforsikring

Med LOfavør Advokatforsikring får medlemmer av LO-forbund tilgang til dyktige advokater. Du betaler ingen timepris, kun 167 kroner i måneden. Flere forbund har inngått kollektiv avtale, og da er advokatforsikringen dekket av medlemskontingenten.

Forsikringen er levert av HELP Forsikring som spesialiserer seg på advokathjelp.

Les mer

 • Ubegrenset rådgivning fra advokat. 
 • Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.
 • Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler utarbeidet av advokatene i HELP. Du kan også få opprettet juridiske dokumenter gjennom dialog med en av HELPs advokater.
 • Full dekning av egne og idømte sakskostnader, om saken må avgjøres i domstolene.
 • Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap.

Vi har valgt HELP Forsikring som vår samarbeidspartner. Advokatforsikring er en helt ny måte å tenke advokathjelp på, og HELP er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Sammen ønsker vi å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, og dermed bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.

Siden starten i 2005 har HELP sine advokater hjulpet mennesker gjennom mer enn 100.000 saker.

 • Fast eiendom dekker husleierett, nabotvister og plan- og bygningsrett. De hjelper deg mot en problematisk nabo, huseier eller leietaker, eller hvis du trenger råd i en byggesak.
 • Barne- og familierett omfatter blant annet forholdet mellom ektefeller, samboere, foreldre og barn – de løser mange saker etter samlivsbrudd om økonomi, bosted og samvær.
 • Arv skaper dessverre konflikter i familien. Ikke alle er enige om hvem som skal arve hytta, og selv om de fleste saker løses utenfor retten, er det ofte behov for advokathjelp.
 • Førerkortbeslag i og utenfor arbeidsforhold skaper store vansker for både transportarbeidere og andre. De hjelper deg når du blir fratatt førerkortet urettmessig.
 • Krenkende nettpubliseringer øker i omfang. De kan hjelpe deg med å kreve innhold slettet, enten det rammer deg selv eller andre i husstanden.
 • Forbrukerkjøp av varer og tjenester dekkes også, for eksempel hvis du har kjøpt en bruktbil som plutselig havarerer, eller du mener du har betalt for mye for service.
 • Forsikringssaker gjelder forsikringsoppgjør om bolig, båt, kjøretøy eller reise.