Kabinansattes Forbund

Kabinansattes Forbund
Forbundet organiserer kabinansatte i Norsk Kabinforening i SAS Norge og Flyr Kabinforening i Flyr og har også medlemmer fra andre flyselskap
Forbundet er også en del av LO Luftfart som samordner LO-forbundenes interesser innen luftfart.

Til forbundet

KONTAKT FORBUNDET

957 15 170 nkf@kabin.no