Legalis

Legalis har lang erfaring og er spesialister innen rettsområder mange møter på i løpet av livet, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukertvister, personskade eller kontrakter.
Legalis tilbyr advokathjelp over hele landet, og alle advokatene i selskapet er medlem av advokatforeningen.

Produkter