Selvstendig næringsdrivende, men ikke alene

Publisert: Mar 11, 2021 | Kategori:

LO vil arbeide for et bedre sikkerhetsnett for de selvstendige næringsdrivende. LO Selvstendig er et samarbeid mellom forbundene i LO som skal sikre selvstendige næringsdrivende et tryggere arbeidsliv, hjelp når det røyner på og gode medlemsfordeler. 

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere opplever at de står alene, uten en organisasjon i ryggen som kan gi dem trygghet, ta kampen for å sikre bedre økonomiske og sosiale rettigheter, eller bidra med støtte og kunnskap hvis en oppdragsgiver skaper problemer.

- Gjennom samarbeidet LO Selvstendig vil vi sørge for at de selvstendige næringsdrivende ikke lenger skal måtte stå alene. Samarbeidet innebærer at selvstendig næringsdrivende kan melde seg inn i et LO-forbund som passer for dem, og på den måten få LO i ryggen. Gjennom LO kan de finne fellesskap og samhold, få viktig og nyttig hjelp og økonomiske fordeler, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

På de selvstendiges side

De selvstendige er en stor gruppe i norsk arbeidsliv, det er registrert rundt 330.000 selvstendige næringsdrivende, og for 200.000 av disse er denne virksomheten deres eneste inntektskilde. Samtidig står de svakt i arbeidslivet i forhold til dem med faste ansettelsesforhold.

LO Selvstendig er et tilbud til dem som jobber i sitt eget enkeltmannsforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Her er det alt fra frisører, forfattere, sjåfører, manuellterapeuter, musikere og mange andre yrkesutøvere.  LO har 25 fagforbund, og flere av dem har allerede mange selvstendig næringsdrivende som medlemmer. Og er man usikker på hvilket LO-forbund som passer for seg, er det bare å ta kontakt med LO så får man hjelp til å finne det rette forbundet.

Selvstendige representerer en sammensatt gruppe i arbeidslivet. Det er folk som selv har valgt å være selvstendige og søker fleksibiliteten og friheten dette kan gi. Det er også andre som utøver yrker hvor det rett og slett ikke er noe annet valg (som forfatter). Og det er dessverre også mange som har blitt presset til å jobbe som selvstendig næringsdrivende (for eksempel innen transport og renhold).

Alle er velkomne inn i LO-fellesskapet, for LO mener det er like viktig å kjempe arbeidsfolkets sak, enten de er fast ansatte, vikarer, innleid personell eller selvstendig næringsdrivende. 

Løsarbeidersamfunnet er blitt et hyppig brukt begrep om den økte andelen arbeidstakere uten fast jobb.

- Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi ser presset fra arbeidsgiversiden mot at flere skal jobbe selvstendig, og dette må vi klare å stå imot. LO har alltid kjempet for at flest mulig skal være fast ansatte med ordnede forhold i arbeidslivet vårt. Samtidig kan vi ikke lukke øynene for den store gruppen som faktisk er selvstendig næringsdrivende, enten de har valgt det frivillig eller ikke. Husk, det å være selvstendig er for de aller fleste ikke en privilegert posisjon. Som oppdragstaker er du like avhengig av oppdragsgiver som det arbeidstakere er av arbeidsgiver, sier Lødrup.

Viktige fordeler for selvstendig næringsdrivende

Sikkerhetsnettet til selvstendige er langt dårligere enn for ordinære arbeidstakere, særlig når det kommer til ordninger for dagpenger og sykepenger. Er man selvstendig næringsdrivende har man heller ikke en arbeidsgiver som regelmessig betaler penger inn i din pensjonsordning, det må man selv ordne.

Når man som selvstendig næringsdrivende melder seg inn i et LO-forbund tar man del i de ulike fordelene som forbundene har forhandlet frem for sine medlemmer, for eksempel viktige forsikringer knyttet til uførhet og ulykke, og livsforsikringer. Dette er dyrt å kjøpe når man står alene, men samtidig viktig å ha for alle som er selvstendige og ikke nyter godt av ordninger som fast ansatte gjerne har.

Medlemskapet inkluderer landets beste innboforsikring og du kan også kjøpe rabattert ansvarsforsikring. I tillegg kan man benytte seg av de mange medlemsfordelene som ligger i LO-forbundenes eget fordelsprogram LOfavør . Her er det gode tilbud på en lang rekke viktige produkter, blant annet knyttet til bank- og forsikring.

LOs juridiske avdeling er styrket innen relevante områder for selvstendige som for eksempel avtale- og kontraktsrett, opphavs- og varemerkerett. Gjennom å kontakte forbundet sitt, kan selvstendige medlemmer dra nytte av dette. Selvstendige kan også få bistand i trygderettslige spørsmål, og spørsmål om ytelser fra NAV som sykepenger, svangerskap– og foreldrepenger. Dette er områder mange selvstendige kvier seg for å sette seg inn i, fordi det gjerne er innhyllet i kompliserte regelverk.

Som selvstendig kan man også delta på arrangementer i regi av forbundene, mens LO også legger opp til møteplasser med sosialt og faglig innhold spesielt rettet mot selvstendig næringsdrivende.

- Og vi jobber hele tiden for å utvikle og forbedre tilbudet vårt til de selvstendige næringsdrivende, sier Julie Lødrup.

Selvstendig næringsdrivende under koronakrisen

Da koronakrisen lammet landet våren 2020, rammet det også de selvstendig næringsdrivende og frilanserne beinhardt. Oppdrag ble kansellert og inntektene forsvant så og si over natten, og da hele samfunnet ble stengt ned kom det heller ikke inn noen nye oppdrag.

For en gruppe med et så svakt sikkerhetsnett, vesentlige dårligere ordninger knyttet til både dagpenger og sykepenger og uten permitteringsfrister som for fast ansatte, var det helt avgjørende å få på plass midlertidige ordninger som kunne avhjelpe den umiddelbare krisen.

Her var LO en avgjørende pådriver inn mot myndighetene.

- Det var en svært alvorlig situasjon hvor svært mange av våre selvstendige sto på bar bakke. LO kjempet frem ulike kompensasjonsordninger som bidro til en viss trygghet i krisen, men dette er kun midlertidige ordninger, sier Julie Lødrup.

LO jobber videre for de selvstendige

Siden 1899 har LO kjempet for arbeidsfolks rettigheter her i landet. For de selvstendige er det fortsatt mye som mangler før man kan snakke om trygghet i arbeidslivet. Derfor vil LO fortsatt presse på politisk for å sikre varige og mer rettferdige forhold på områder som dagpenger, sykelønn og foreldrepermisjon og pensjon. Forholdene for de selvstendige står høyt på agendaen i LO, forsikrer Julie Lødrup.

- Vi sitter jo ikke med fasit på hvordan man konkret kan lage nye ordninger, for dette er vanskelige spørsmål. Vi kan jo ikke gå den tradisjonelle veien gjennom tariffavtaler som gjelder for fast ansatte. Så vi må tenke nytt. Derfor har vi blant annet innledet samarbeid med forsikringsstiftelsen Fafo for å kartlegge mulighetene for hvordan man kan skape nye og bedre sosiale og økonomiske rettigheter for de selvstendige. Vi opplever også at det er god politisk vilje i Arbeiderpartiet for å jobbe med dette, sier Lødrup.

- Jeg kan love alle selvstendige at vi kommer til å jobbe hardt for å finne gode løsninger. Vi skal ikke komme i en situasjon hvor en så stor gruppe mennesker i arbeidslivet står uten sikkerhetsnett selv etter et langt arbeidsliv, sier Julie Lødrup.

Er du selvstendig næringsdrivende?

Les mer om LO Selvstendig Bli medlem i et LO-forbund