Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneforbund
Forbundet organiserer alle ansatte i Jernbaneverket og i NSB AS med datterselskaper som f.eks. Nettbuss A/S. I tillegg kommer Flytoget MT AS, Selexa, Bane-Tele AS og Nettlast AS.

Til forbundet

KONTAKT FORBUNDET

23 06 83 53 njf@njf.no