Samtykkebeskrivelse finansprodukter

LOfavør er LO-forbundenes fordelsprogram. LOfavør er eiet og administrert av forbundene i LO.

Samtykket omfatter at LO-forbundet ditt deler opplysninger om at du er medlem av et LO-forbund med LO-forbundenes fordelsleverandører. Formålet med overføringen er å sikre at kun medlemmer av LO-forbundene kan kjøpe eller inngå avtaler om LOfavør-produkter.  I tillegg vil dette innebære at leverandør kan bruke denne opplysningen til analyse, statistikk og rapportformål, eksempelvis hvor mange har kjøpt et fordelsprodukt. Fordelsleverandørene vil også ha anledning til gi deg informasjon om fordelene du kan oppnå. 

Melder du deg ut av forbundet vil du ikke lenger ha rett til å kjøpe produktene med LOfavørs priser og vilkår. 
Når du inngår en løpende avtale om et LOfavør-produkt, så vil leverandøren av produktet jevnlig innhente oppdaterte opplysninger om ditt medlemskap. Dette gjøres for å bekrefte at du fortsatt har rett på LOfavør-produktet. 
Listen over tiltrodde leverandører endres jevnlig. Samtykket du har gitt dekker nåværende og fremtidige fordelsleverandører. Se liste over fordelsleverandører

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Når du gjør dette, så vil LO-forbundet ikke lengre dele opplysninger om ditt medlemskap med fordelsleverandørene. Legg merke til at det likevel vil bli gjort jevnlig sjekk av at du fortsatt er medlem dersom du har aktive avtaler om LOfavør-produkter. De fordelsleverandører du har inngått LOfavør-avtaler med vil ikke slette dine personopplysninger før du avslutter ditt kundeforhold hos dem.