Hvordan melde dødsfall

Nå har vi gjort det lettere for etterlatte å melde dødsfall. Det gjør at vi kan behandle saker raskere.
For å kunne melde dødsfall digitalt, må du logge inn med Bank-ID. Hvem som helst kan melde dødsfallet, uansett hvor BankID-en kommer fra.

Er du etterlatt ektefelle eller samboer til en som kun har forsikringstypene Grunnforsikring eller Fagforbundets Stønadskasse?

Meld dødsfall

Hvis den som døde har livsforsikringer utover Grunnforsikring eller Fagforbundets Stønadskasse, melder du som gjenlevende ektefelle, samboer eller livsarving dødsfallet på Fremtind Forsikrings nettside.  

Ellers

Meld dødsfall her  

Hvis du ikke har BankID, kan du ringe oss på telefon 21 02 76 53 Tast 3. Da hjelper en av våre saksbehandlere deg videre