Barneforsikring

LOfavør Barneforsikring hjelper barnet ditt og familien økonomisk hvis det utenkelige skjer.

Dine medlemsfordeler:

  • Egen veiledningstelefon som gir svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke
  • Ingen tegnings- eller etableringsgebyr
  • Ingen administrasjonsomkostninger som e-kunde

Barneforsikringen gir deg og barnet ditt trygghet. Her er noen av dekningene:

  • sikrer barnet ditt en engangsutbetaling ved sykdom og ulykke
  • gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold
  • gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke
  • gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler

Veiledningstelefon- gir deg svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke.
Visste du at barn som blir uføre må klare seg med en begrenset inntekt resten av livet? Ved å inkludere uførepensjon i forsikringen, sikres barnet ditt trygghet for inntekt i voksenlivet.
Du kan utvide forsikringen med både:

  • Uførepensjon
  • Uførekapital

Som medlem kan du kjøpe LOfavør Barneforsikring til dine barn mellom 2 måneder og 16 år. Forsikringen varer frem til barnet fyller 20 år.
En ulykkesforsikring blir da automatisk videreført med egne vilkår. Dersom Barneforsikringen har hatt inkluderte uføredekninger fortsetter disse automatisk med barnet inn i voksenlivet - uten ny egenerklæring om helse.

Hvis det utenkelige rammer, er det viktig å få informasjon om muligheter om offentlige ytelser ved barns sykdom eller ulykke. Derfor har vi opprettet veiledningstelefonen 21 02 57 77 for deg som har LOfavør Barneforsikring.
Her får du svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke. Telefonen er oppe mellom kl.08 - 15.00 på hverdager.

Se våre forskjellige kombinasjoner med pris i tabellen nedenfor:

Dekning Per måned Per år
Barneforsikring Kr 207,- Kr 2 481,-
Barneforsikring med Uførepensjon 0,5 G Kr 291,- Kr 3 492,-
Barneforsikring med Uførepensjon 1 G Kr 375,- Kr 4 504,-

Det er også mulighet for å tilknytte Uførekapital til dekningen for bare kr 26,- per måned, kr 308,- per år (dette er avrundet beløp). Den kan tilknyttes alle kombinasjonene som er vist ovenfor.

 Hva er medisinsk invaliditet?
 Forsikringen gir erstatning hvis barnet ditt blir varig medisinsk invalid som følge av ulykke eller sykdom. Med varig medisinsk invaliditet menes skade på eller tap av kroppsdeler, sanser eller nedsatt funksjon i disse.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Sjekk pris hos vår samarbeidspartner SpareBank 1

815 32 600

Tast 13