Arv angår oss alle – få råd og hjelp på veien

Spørsmål rundt arv kan skape konflikter. Men, snakker man sammen på forhånd og får testament og det formelle på plass, kan man unngå de største uoverensstemmelsene når arveoppgjøret er et faktum. LOfavør Advokatforsikring gir deg rådgivning og advokathjelp rundt alle problemstillinger rundt arveoppgjør, testament, forskudd på arv og gaver.

Les mer

Kontakt Help

22 99 99 99 post@help.no
LOfavør_Advokatforsikring_webinar_480x640.jpg

Webinar om arv – få svar på det du lurer på!

Arverett kan være vanskelig og forvirrende. Hva er reglene for forskudd på arv? Og hva gjør man når man har dine, mine, og våre barn og midt oppi det hele: hvordan sikrer du en ny ektefelle i arveoppgjøret? På et gratis webinar med advokater fra HELP får du svarene til det du lurer på.

Webinaret er avsluttet. 

LOfavør_Advokatforsikring_ny_arvelov_480x640_01.jpg

Ny arvelov i 2021

Norge får en ny og oppdatert arvelov som trer i kraft fra 1. januar. Loven både styrker barnas rettigheter, og den gir deg større frihet til å bestemme over verdifulle gjenstander i et testament. Lovteksten er skrevet med et enklere språk som skal gjøre den mer tilgjengelig, som er viktig siden arv er et aktuelt tema for alle.

Les mer
LOfavør_Advokatforsikring_mekling_640x340.jpg

Advokatmekling kan løse problemet før det går for langt

Ingen liker konflikter, men noen ganger er de ikke til å unngå. Advokatmekling er et lavterskel tilbud som gjør det enkelt å få råd og hjelp og hvor målet er å løse floka så smertefritt som mulig. For saker der det er mulig å gjennomføre og begge parter er innstilt på å bli enige, vil juridisk rådgivning fra en uavhengig advokat kunne løse mye. Advokatmekling dekkes av LOfavør Advokatforsikring, og det holder at kun den ene parten er forsikret.  

HelpArvBilde1.jpg

«Jeg fikk svært god hjelp av Tina Berg til å skrive testamente og framtidsfullmakt. Hun var rask å effektiv og kom med klare og tydelige forslag og råd, alltid vennlig og imøtekommende.» – Lisbeth Tøfte-Furu (Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund) 

HelpArvBilde2_480x640.jpg

"Meget fornøyd med advokatens rådgivning, hjelp og oppfølging for å sette opp testament og samboerkontrakt» – Kåre Henanger (Fellesforbundet) 

Spørsmål og svar om arv

Forskudd på arv er en gave som skal utlignes ved et fremtidig arveoppgjør. Det vil si at giveren mener at ubalansen mellom arvingene skal fjernes ved arveoppgjøret. Da må altså øvrige arvinger få tilsvarende mer.

Les mer og hør podkast-episode om forskudd på arv her.

Arvinger har i utgangspunktet rett på verdier, ikke gjenstander. Mange tror at de arver en sameieandel i hytta. Men et dødsbo består av verdier, ikke gjenstander, og du arver verdier etter hvilken brøk du har rett på. Hvem som arver fysiske gjenstander, kommer i annen rekke, og kan være mer komplisert. 

Les mer og hør podkast-episode om hvem som arver hytta her

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv.

Les mer og hør podkast-episode om framtidsfullmakt her

Foreldre ønsker ofte å overdra fast eiendom til barna mens de fortsatt lever. Hva skal til, og hva slags utgifter må man regne med?  I denne saken  forklarer vi hvilke regler som gjelder ved ulike scenarier og eventuelle kostnader du må regne med. 

Mange samboere lurer på om det vil være økonomisk gunstig å gifte seg. Samboere uten  felles barn  har etter dagens arvelov ingen arverett etter hverandre. Det innebærer at samboere uten felles barn eventuelt må tilgodese hverandre i et  testament  for å sikre arv etter hverandre. I denne saken  ser vi nærmere på forskjellene mellom samboere og ektefeller, særlig med tanke på arv.

Thomas-Nygaard_640x360.jpg

Om advokatene i HELP

"Fast eiendom rettsforhold favner svært bredt, og spørsmål om dette vil stadig dukke opp i livet. Våre advokater bistår med alt fra rådgivning om egen rettsstilling til å ta saken til retten om nødvendig" – Thomas Nygaard, fagansvarlig i HELP forsikring

Tanken bak en advokatforsikring er enkel: Når mange betaler litt hver, kan alle få hjelp når de trenger det, uten å måtte betale for mye. Vi har valgt HELP Forsikring som samarbeidspartner. Sammen med HELP jobber vi for å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, og dermed bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.