Arv angår oss alle – få råd og hjelp på veien

Spørsmål rundt arv kan skape konflikter. Men, snakker man sammen på forhånd og får testament og det formelle på plass, kan man unngå de største uoverensstemmelsene når arveoppgjøret er et faktum. LOfavør Advokatforsikring gir deg rådgivning og advokathjelp rundt alle problemstillinger rundt arveoppgjør, testament, forskudd på arv og gaver.

Kontakt Help

22 99 99 99 post@help.no
640x360_Webinar_Arv.jpg

Hvem skal arve flamingoen etter tante?

Vår samarbeidspartner HELP får mange spørsmål om arv. Derfor har de satt opp et  gratis webinar om temaet i januar. Der får du gode råd fra dyktige advokater om arveoppgjør, testamente, fremtidsfullmakt og andre juridiske problemstillinger.

Det vil være mulig å stille arve-relaterte spørsmål og få svar fra advokatene underveis.

Du får tilsendt opptak hvis du ikke kan se direkte, så lenge du registrerer deg.

Torsdag 12. januar kl 08.30. - 09.30. 

Meld deg på gratis her

LOfavør_Advokatforsikring_mekling_640x340.jpg

Advokatmekling kan løse problemet før det går for langt

Ingen liker konflikter, men noen ganger er de ikke til å unngå. Advokatmekling er et lavterskel tilbud som gjør det enkelt å få råd og hjelp og hvor målet er å løse floka så smertefritt som mulig. For saker der det er mulig å gjennomføre og begge parter er innstilt på å bli enige, vil juridisk rådgivning fra en uavhengig advokat kunne løse mye. Advokatmekling dekkes av LOfavør Advokatforsikring, og det holder at kun den ene parten er forsikret.  

Les mer om mekling her

HelpArvBilde1.jpg

«Jeg fikk svært god hjelp av Tina Berg til å skrive testamente og framtidsfullmakt. Hun var rask å effektiv og kom med klare og tydelige forslag og råd, alltid vennlig og imøtekommende.» – Lisbeth Tøfte-Furu (Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund) 

HelpArvBilde2_480x640.jpg

"Meget fornøyd med advokatens rådgivning, hjelp og oppfølging for å sette opp testament og samboerkontrakt» – Kåre Henanger (Fellesforbundet) 

Spørsmål og svar om arv

Forskudd på arv er en gave som skal utlignes ved et fremtidig arveoppgjør. Det vil si at giveren mener at ubalansen mellom arvingene skal fjernes ved arveoppgjøret. Da må altså øvrige arvinger få tilsvarende mer.

Les mer og hør podkast-episode om forskudd på arv her.

Arvinger har i utgangspunktet rett på verdier, ikke gjenstander. Mange tror at de arver en sameieandel i hytta. Men et dødsbo består av verdier, ikke gjenstander, og du arver verdier etter hvilken brøk du har rett på. Hvem som arver fysiske gjenstander, kommer i annen rekke, og kan være mer komplisert. 

Les mer og hør podkast-episode om hvem som arver hytta her

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv.

Les mer og hør podkast-episode om framtidsfullmakt her

Foreldre ønsker ofte å overdra fast eiendom til barna mens de fortsatt lever. Hva skal til, og hva slags utgifter må man regne med?  I denne saken  forklarer vi hvilke regler som gjelder ved ulike scenarier og eventuelle kostnader du må regne med. 

Mange samboere lurer på om det vil være økonomisk gunstig å gifte seg. Samboere uten  felles barn  har etter dagens arvelov ingen arverett etter hverandre. Det innebærer at samboere uten felles barn eventuelt må tilgodese hverandre i et  testament  for å sikre arv etter hverandre. I denne saken  ser vi nærmere på forskjellene mellom samboere og ektefeller, særlig med tanke på arv.

Help_Line_Karlsen_Ask_640x360.jpg

«Klienter med behov for hjelp i arveskifter, skilsmisser eller barnesaker er ofte i livskrise. Det oppleves meningsfylt å kunne gi de den hjelpen de behøver til å finne gode løsninger og forhindre ytterligere konflikt uten at de i tillegg må frykte en høy advokatregning i etterkant.»

Line Karlsen Ask, fagansvarlig arv