Forsikring

LOfavør Kritisk sykdom

En alvorlig sykdom kan føre til dramatiske endringer i livssituasjonen. Derfor har vi forhandlet frem medlemsfordeler på LOfavør Kritisk sykdom, levert av Fremtind.

Sjekk pris og bestill

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Ingen tegnings- eller endringsomkostninger

Ingen administrasjonsomkostninger 

Helsehjelp

Helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for deg med LOfavør Kritisk sykdom, levert av Fremtind. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg og familien din med spørsmål om blant annet:

Les mer her 

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

En god forsikring ved kritisk sykdom kan gi deg trygghet og handlefrihet i en vanskelig periode. Du bestemmer selv hva en eventuell erstatning skal brukes til, som f.eks:

 • Helsebringende aktiviteter
 • Redusert arbeidstid
 • Tid til restitusjon før du går tilbake til arbeid

Forsikringen kan kjøpes av medlemmer mellom 16 og 58 år og varer til fylte 67 år.

Du velger selv hvor stor forsikringssum du vil ha mellom 100 000 og 750 000 kroner. Ønsker du en høyere sum, vurderes det på individuell basis. Maks forsikringssum er tre ganger årslønn, opptil 30 G (Folketrygdens grunnbeløp).

 • Ingen tegnings- eller etableringsomkostninger.
 • Ingen administrasjonsomkostninger.
 • Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme avtale.

Forsikringen utbetales når endelig diagnose er stilt, og all relevant informasjon er sendt inn. Forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt.

Forsikringen utbetales selv om du skulle bli helt frisk etter sykdommen.

Forsikringen gir ingen utbetaling dersom sykdom/lidelse har vist symptomer før det er gått 3 måneder etter at avtalen ble akseptert av forsikringstaker.

Det er ingen skatt på utbetaling fra kritisk sykdom.

Forsikringen gir utbetaling ved følgende:

 • Kreft
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Hjerteinfarkt
 • Koronar bypass eller angioplastikk (PCI)
 • Operasjon av hjerteklaff
 • Operasjon av hovedpulsåren (aorta)
 • Hjerneslag
 • Blødning fra utvidelse av hjernens pulsårer
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsykdom
 • Tverrsnittlammelser som følge av sykdom
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Amputasjon som følge av sykdom
 • Blindhet og døvhet som følge av sykdom

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremind.

Krisepsykologi ved mistanke om alvorlig sykdom

Det å bli alvorlig syk kan innebære store psykiske belastninger og redusert livskvalitet. Det kan påvirke familielivet og parforholdet ditt. 

Med forsikring for kritisk sykdom får du inntil fem kostnadsfrie psykologtimer med videokonsultasjon hos les mer her hvis du utredes for en alvorlig sykdom som dekkes av forsikringen.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Livsforsikring som vår samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Livsforsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 980.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Livsforsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.