Forsikring

LOfavør Uførekapaital

Det er viktig å tenke på hva som skjer med inntekten din dersom du blir ufør. Du har medlemsfordeler på LOfavør Uførekapital, levert av Fremtind.

Kontakt meg om forsikringen

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Ingen tegnings- eller endringskostnader

Ingen administrasjonskostnader 

Hva er uførekapital?

Uførekapital med forskuttering består av to elementer:

  • En månedlig forskuttering på 1% av forsikringssummen frem til varig uførhet er innvilget
  • En engangsutbetaling av uførekapitalen, som ved varig arbeidsuførhet

Forsikringen utbetales som en engangssum ved varig uførhet. Månedlig forskuttering kan starte når medlemmet har vært minimum 50% arbeidsufør i 12 måneder. Engangsutbetalingen kan skje når medlemmet har vært minimum 50% arbeidsufør i minst 2  sammenhengende år. Utbetalte beløp tilknyttet forskutteringen trekkes fra forsikringssummen når engangsutbetalingen utbetales.

Når du kjøper forsikringen, levert av Fremtind velger du hvilken sum som skal utbetales.
Du velger selv hva du ønsker å bruke pengene på. Mange velger å betale ned gjeld og tilpasse boligen den nye livssituasjonen. 

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

En god forsikring ved varig arbeidsuførhet kan gi deg trygghet og handlefrihet i en ny tilværelse. Du bestemmer selv hva utbetalingen benyttes til, for eksempel:

  • Nedbetaling av gjeld
  • Reduksjon av månedlige utgifter
  • Helsebringende aktiviteter
  • Tilpasning av bolig

Uførekapital kan kjøpes av medlemmer mellom 16 og 58 år. Forsikringen varer frem til fylte 60 år.
Forskuttering kan løpe til 67 år dersom den er påbegynt i løpet av forsikringstiden.

Du kan selv velge forsikringssum mellom 100 000 kroner og 40G.
maksimal forsikringssum er det laveste av 3 ganger årslønn eller 40G (minst 100 000 kroner).

Når du som medlem av et LO-forbund kjøper Uførekapital, får du forsikringen til lavere omkostninger:

  • Ingen tegnings- eller endringsomkostninger
  • Ingen administrasjonsomkostninger 

Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordel når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Livsforsikring som vår samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Livsforsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 980.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Livsforsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.