Dersom du blir langvarig sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke kan inntekten din reduseres kraftig. Offentlig trygd vil normalt ikke dekke den inntekten du hadde som yrkesaktiv.
Med en uførepensjon får du trygghet for inntekt, slik at du kan kompensere for inntektsbortfall dersom du faller utenfor arbeidslivet.

Dine medlemsfordeler:

  • Ingen tegnings- eller endringsomkostninger
  • Ingen administrasjonsomkostninger som e-kunde
  • Ektefelle, samboer og barn oppnår samme prisfordeler når familiens forsikringer samles på samme betalingsavtale

Hvem kan kjøpe Uførepensjon?

Uførepensjon kan kjøpes av alle medlemmer mellom 15 og 60 år.

Hvor mye kan jeg forsikre meg for?

Du kan selv velge forsikringssum mellom 20 000 og 100 000 kroner årlig. Eventuell høyere forsikringssum avhenger av din inntekt. Det kan være lurt å forsikre deg for en sum som dekker lån og eventuell tapt inntekt.

Når kommer uførepensjonen til utbetaling?

  • Forsikringssummen utbetales etter 12 måneders sammenhengende sykemelding på minst 50 prosent.
  • Valgt årlig forsikringssum utbetales månedlig.

Her kan du laste ned produktark for LOfavør Uførepensjon.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt på dine skadeforsikringer.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Sjekk pris og bestill hos vår samarbeidspartner SpareBank 1

416 06 600

Tast  1 så  3