Grunnforsikringen er en økonomisk førstehjelp som gir en engangsutbetaling ved dødsfall. Utbetalingene er høyest i den perioden av livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst. Utbetalingen kommer i tillegg til andre forsikringer.

Forsikringen er en del av medlemskapet til flere LO-forbund. Sjekk om ditt forbund er omfattet lenger ned på denne siden.

Visste du at:

 • Forsikringen gjelder deg, din ektefelle/samboer og barn.
 • Det er ingen opphørsalder på forsikringen.
 • Utbetalingen er 79 496 kroner frem til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen ned avhengig av alder. For barn under 21 år er utbetalingen 46 288 kroner.

Dette bør du vite:

 • Har du lån og familie kan du trenge høyere forsikringssummer ved dødsfall. Vi anbefaler LOfavør livsforsikring.
 • Du kan også ha behov for andre personforsikringer for deg og dine. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg å avdekke ditt behov.

Ved å logge inn på min side vil du også se hvilke forsikringer du har i ditt medlemskap.

Medlemmer av disse forbundene har forsikringen som en del sitt medlemskap*:

 • EL og IT forbundet
 • Fellesforbundet
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og Kontor
 • Industri Energi
 • Musikerens Fellesorganisasjon
 • Norges Offisersforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Post og Kommunikasjonsforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Transportarbeiderforbund

*Det kan være at du ikke har forsikringen gjennom ditt medlemskap. Logg inn på min side eller sjekk medlemskapet ditt for å være helt sikker.

Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak, og kan for eksempel dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst

Utbetaling av erstatning

Utbetalingsrekkefølgen er: Ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger til dødsbo. Utbetaling til samboer skjer dersom samboerskapet har vart i mer enn 2 år, eller man har felles barn og felles adresse

Hvor stor er utbetalingen?

Alder Medlem Ektefelle Barn død
t.o.m 50 år 79 496 79 496 46 288*
51 år 74 719 74 719  
52 år 70 571 70 571  
53 år 66 423 66 423  
54 år 62 277 62 277  
55 år 58 130 58 130  
56 år 53 982 53 982  
57 år 49 834 49 834  
58 år 45 686 45 686  
59 år 41 538 41 538  
60 år 37 392 37 392  
61 år 33 247 33 247  
62 år 29 096 29 096  
63 år 24 949 24 949  
64 år 20 803 20 803  
65 år 16 655 16 655   
66 år 12 507 12 507   
67 år   8 935    8 935     
68 år   8 100  8 100   
69 år   7 841    7 841     
70 år   7 582    7 582     
71 år   7 323   7 323    
72 år   7 065   7 065    
73 år   6 806    6 806     
74 år   6 547    6 547     
75 år og eldre   6 285   6 285    

* Per barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder. Omfatter også dødfødt barn født etter 26. svangerskapsuke

Download the prodcut sheet in English here.

Last ned produktarket her.

Hva slags forsikring er dette?
Denne forsikringen gir deg og din familie økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.

Hvordan fungerer forsikringen?
Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak, og kan for eksempel dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.

Hvem gjelder den for?
Forsikringen gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Den dekker også dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke.

Når gjelder den?
Forsikringen gjelder både i fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Hvordan melder jeg dødsfall?
Det kan du lese om her.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Kontakt meg om forsikringen

815 32 600

Tast  1 så  3