Grunnforsikringen er en økonomisk førstehjelp som gir en engangsutbetaling ved dødsfall. Utbetalingene er høyest i den perioden av livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst. Utbetalingen kommer i tillegg til andre forsikringer.

Forsikringen er en del av medlemskapet til flere LO-forbund. Sjekk om ditt forbund er omfattet lenger ned på denne siden.

Visste du at:

 • Forsikringen gjelder deg, din ektefelle/samboer og barn.
 • Det er ingen opphørsalder på forsikringen.
 • Utbetalingen i 2020 er 85 750 kroner frem til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen ned avhengig av alder. For barn under 21 år er utbetalingen 49 930 kroner.

Dette bør du vite:

 • Har du lån og familie kan du trenge høyere forsikringssummer ved dødsfall. Vi anbefaler LOfavør livsforsikring.
 • Du kan også ha behov for andre personforsikringer for deg og dine. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver som kan hjelpe deg å avdekke ditt behov.

Ved å logge inn på min side vil du også se hvilke forsikringer du har i ditt medlemskap.

Medlemmer av disse forbundene har forsikringen som en del sitt medlemskap*:

 • EL og IT forbundet
 • Fellesforbundet
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og Kontor
 • Industri Energi
 • Musikerens Fellesorganisasjon
 • Norges Offisersforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Post og Kommunikasjonsforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Transportarbeiderforbund

*Det kan være at du ikke har forsikringen gjennom ditt medlemskap. Logg inn på min side eller sjekk medlemskapet ditt for å være helt sikker.

Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst

Utbetaling av erstatning

Utbetalingsrekkefølgen er: Ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger til dødsbo. Utbetaling til samboer skjer dersom samboerskapet har vart i mer enn 2 år, eller man har felles barn og felles adresse

 

Hva slags forsikring er dette?
Denne forsikringen gir deg og din familie økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.

Hvordan fungerer forsikringen?
Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak, og kan for eksempel dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha. Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.

Hvem gjelder den for?
Forsikringen gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Den dekker også dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke.

Når gjelder den?
Forsikringen gjelder både i fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Hvordan melder jeg dødsfall?
Det kan du lese om her.

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap; Fremtind Livsforsikring. De er kåret til best i test både før og etter skade av Norsk Kundebarometer og EPSI. Det viser at de er en erfaren aktør som gir rask og god hjelp til medlemmene våre.
Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1 om dine forsikringsbehov, slik at du kan føle deg trygg på at du har de forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Meld dødsfall

416 06 600

Tast  1 så  3