Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Utbetalingen er høyest i de livsperioder hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Flere forbund har denne forsikringen som del av sitt medlemskap. Hvilke forbund som har LOfavør Grunnforsikring finner du på oversikten i  Forbundenes forsikringer.

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Grunnforsikringen omfatter også barn under 21 år.
Forsikringssummen er fast fram til fylte 50 år, deretter trappes den ned til fylte 75 år, og er etter det fast så lenge medlemmet lever.
Last ned produktarket Grunnforsikring
Last ned produktarket Grunnforsikring engelsk

I forbindelse med dødsfall må det sendes inn skjema til SpareBank 1 Forsikring. Husk skifteattest med oversikt over arvinger eller annen offisiell dokumentasjon på avdødes arvinger.
Skjema kan du laste ned eller fylle ut her:

>Last ned skjema "Melding om dødsfall" - PDF-dokument
>Download form "Notification of death" - PDF-document

Slik gjør du

  1. Når et medlem/ektefelle/samboer går bort (avhengig av/om evt. hvilken dødsfallsforsikring det gjelder) skal skjemaet "melding om dødsfall" fylles ut.
  2. Skjemaet fylles ut så godt som mulig og sendes SpareBank 1 Forsikring for eventuell utbetaling.( kravet kan også meldes på nettet og på telefon 02300)

SpareBank 1 Forsikring
Boks 778 Sentrum
0106 Oslo

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner

Vi har valgt SpareBank 1 som vår samarbeidspartner innen forsikring. De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger, og at du ikke er dobbeltforsikret.
Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt hos vår samarbeidspartner SpareBank 1.

Kontakt meg om forsikringen

815 32 600

Tast  1 så  3