De alvorlige konsekvensene av koronaviruset vil prege hverdagen til folk og bedrifter i Norge i lang tid fremover. Mange er bekymret for hvordan de kommende ukene og månedene vil påvirke privatøkonomien. LO og SpareBank 1 har lang tradisjon for å ta vare på medlemmene i vanskelige økonomiske situasjoner gjennom LOfavør.

Kilde: LO, 25.05.2020

Det er fortsatt altfor tidlig å si noe om hvor lenge den pågående krisen vil vare, eller hvor store følger den vil gi. Men at situasjonen er svært dramatisk, både for enkeltmennesker og for samfunnet, er det liten tvil om. Regjeringen har nå iverksatt de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Skoler og barnehager stenges, folk bes om å holde seg hjemme fra jobb, arrangementer avlyses, reiser avbestilles og bedrifter må permittere ansatte. Dette vil påvirke manges privatøkonomi, sier Terje O. Olsson i LOs ledelse.

Klare til å bistå medlemmene
Vi er klar over at en krise kan skape forbigående utfordringer for en ellers solid privatøkonomi. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien din som følge av korona-krisen, anbefaler vi deg å kontakte banken. Alle SpareBank 1-bankene har dyktige LOfavør-rådgivere som kan bidra til trygghet i privatøkonomien, og finne frem til gode alternativer. SpareBank 1-bankene har både evne og sterk vilje til å strekke seg langt, og finne løsninger for våre medlemmer i krevende situasjoner.

Bankene setter ned renten
Alle SpareBank 1-bankene har nå varslet at boliglånsrentene settes ned som følge av koronakrisen. Ny rente og endringstidspunkt vil variere mellom de selvstendige SpareBank 1-bankene. Medlemmer med LOfavør boliglån vil få melding fra banken sin om ny rente.

Nye priser på LOfavør boliglån Les mer her  

Priseksempel LOfavør Førstehjemslån:
SpareBank 1 SMN:  Nominell rente fra 1,29 %
(Effektiv rente 1,36 %, 2 mill. o/25 år. Kostnad kr 355.829  Totalt kr 2.355.829. (Termingebyr 50, Etablering 1325, Depotgebyr 1200)

Avdragsfrihet på lån
SpareBank 1-bankene er innstilt på å gjøre det enklere å få avdragsfrihet på lån, for de som nå er i en krevende situasjon som følge av korona-krisen. Medlemmer som er berørt av koronasituasjonen slik at det blir vanskelig å betale kredittkortregning fra LOfavør Mastercard, 
kan tilbys betalingsfri måned eller nedbetalingsplan avhengig av betalingssituasjon. Medlemmene som har behov for dette, må ta kontakt med SpareBank 1.
Priseksempel LOfavør Boliglån, med 6 mnd avdragsfrihet: 
SpareBank 1 Østlandet:Nominell rente fra 1,49 % 
(Effektiv rente 1, 56%, kr 2 mill. o/25 år, 6 måneders avdragsfrihet. Kostnad kr. 420.723. Totalt kr 2.420.723.)

Forskudd på dagpenger
Flere SpareBank 1-banker har tilbydd forskuttering av dagpenger for medlemmer som er hardt rammet av krisen for å dekke utgifter til det aller nødvendigste.
Fra 30. mars har NAV gjort det mulig å søke om forskudd på dagpenger, dersom du har behov for penger før du får svar på dagpengesøknaden din. Vi anbefaler derfor at du søker om forskudd på dagpenger hos NAV. Det er ikke mulig å få forskudd på dagpenger både fra banken og NAV. 
Les mer og søk forskudd av dagpenger på nav.no

Ta kontakt med banken
Vi oppfordrer derfor medlemmer med LOfavør-lån, som eventuelt skulle få betalingsutfordringer som følge av situasjonen, til å ta kontakt med sin SpareBank 1-bank så tidlig som mulig. SpareBank 1-bankene er innstilt på, innenfor de rammene de rår over, å finne tilpassede løsninger for medlemmer som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. For å begrense omfanget av pandemien, ber vi om at dere bruker telefon eller bankens digitale kontaktpunkter.

Ta kontakt med forbundet ditt
Vi anbefaler også å ta kontakt med forbundet ditt dersom du er påvirket av korona-krisen. Mange forbund har lavere fagforeningskontingent for medlemmer som er permitterte eller uten inntekt. Vi anbefaler ikke å si opp medlemskapet i en fagforening for å spare penger. Mange medlemmer har bedre betingelser på lånet gjennom å være medlem, og som man mister dersom man melder deg ut. Medlemskapet gir også rabatter på forsikringer og strøm for mange. Sjekk også at du ikke er dobbeltforsikret. Norges beste innboforsikring, LOfavør Innboforsikring, følger medlemskapet i de aller fleste LO-forbund.

Forbundenes gruppeforsikringer
Forbundenes gruppeforsikringer som har utbetaling ved død og uførhet har den fordelen at medlemmene ikke behøver å levere helseerklæring ved innmelding. Sier man opp denne forsikringen nå vil man måtte levere helseerklæring ved kjøp av denne senere. Skulle det forekomme sykdom eller død i perioden man eventuelt ikke betaler forsikringen, vil ikke forsikringen være gjeldende.

Forsikringer
Vi anbefaler ikke å si opp eller redusere dekningen på viktige forsikringer som følge av krisen, det kan bli dyrt i lengden. Både hus-, innbo- og bilforsikringen trenger du så lenge du har bolig og bil. Forsikringer som sikrer liv og helse er viktig å beholde for å sikre økonomien til familien om noe skulle skje med deg eller dine nærmeste, og barneforsikringen sikrer at barna får en inntekt dersom noe skjer med deres helse. Det kan også være vanskelig å tegne forsikringene på nytt om det oppstår problemer med helsen i den tiden du ikke har forsikringen. Som medlem i et LO-forbund har du de beste dekningene og gode priser på forsikringer. Ta kontakt med forsikringsselskapet eller banken din hvis du er usikker på om du har de rette forsikringsproduktene eller om du er dobbeltforsikret.

Kontaktinformasjon hos SpareBank 1-bankene

416 06 600