Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Forbundet organiserer ansatte på alle nivåer i etaten og er det største forbundet i kriminalomsorgen. Største medlemsgruppe er fengselsbetjenter

Les mer

Forbundets kollektive forsikringer