Med Reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Dine medlemsfordeler:

 • Nå med reiseforsikringsbeviset i LOfavør appen
 • Gunstig pris

 • Dekker enkeltreiser med inntil 70 dagers varighet
 • Ingen krav til overnatting
 • Dekker reiseulykke, reiseavbrudd, hjemtransport, reisegods, forsinkelse, reisesyke
 • Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet - også utenom reiser
 • Forsikringen har ingen egenandel. Skader under kr. 1 000 dekkes ikke
 • Ansvarsforsikring på reise er inkludert
 • Egenandel som følge av skader på leiebil på feriereiser med minst en overnatting (erstattes med inntil 8.000,- kr)

NB! Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er ikke dekket av reiseforsikringen

Planer om langtidsferie?
Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 70 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å gjelde i inntil 90, 120 eller 180 dager ved lengre ferieopphold i utlandet.
NB! Medlemmer i LO-forbund som har innført LOfavør Topp Reiseforsikring som kollektiv medlemsfordel får forsikringen til lavere pris via forbundet.

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

 • Dekker enkeltreiser med inntil 70 dagers varighet
 • Ingen krav til overnatting
 • Avbestilling
 • Reisesyke og hjemtransport
 • Tyveri av, og skade på reisegods
 • Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
 • Død som følge av ulykke
 • Ved tyveri av kontanter eller nødvendige ting for å kunne fortsette reisen, kan du få hjelp på stedet
 • Forsikringen har ingen egenandel. Skader under kr. 1 000 dekkes ikke
 • Ansvarsforsikring på reise er inkludert

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

De viktigste begrensningene er:

 • Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett 
 • Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace
 • Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt
 • Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise
 • I hjemmet, arbeidssted eller undervisningssted
 • Skade som den forsikrede har voldt forsettlig
 • Død og invaliditet som følge av ulykke etter fylte 75 år

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død, kontakt:

SOS International: +45 38 48 88 35
Faks: +45 70 10 50 56.
E-post: sos@sos.eu

Jeg skal ut og reise og skal ha med min PC og mobil, er disse dekket ved tyveri eller tap gjennom min LOfavør Reiseforsikring?
Ved tyveri er PC og mobil dekket med inntil kr. 15 000 per skadetilfelle. Hvis flere sikrede reiser sammen inntil kr. 20 000 samlet per skadetilfelle. Tap som følge av at PC og mobil gjenglemmes/forlegges eller ukjent skadeårsak er ikke dekket.
NB: Send aldri PC og mobil med innsjekket bagasje!

Jeg har høreapparat som koster rundt kr 12 000:- Er den dekket av LOfavør reiseforsikring eller trenger jeg en tilleggsforsikring på den? Vi er ofte ute og reiser og høreapparat er jo noe som lett kan bli borte.
LOfavør reiseforsikring dekker inntil kr. 10 000 ved tyveri av høreapparat. Det anbefales å tegne en egen verdigjenstandsforsikring på høreapparatet som vil dekke tap samt tilfeldig og plutselig skade på forsikret gjenstand, som ikke er å anse som tyveri. 

Jeg har vært i utlandet og fått knust/ødelagt mine briller. Vil mine briller bli dekket av min reiseforsikring?
Skader på reisegods som ikke er tyveri men forekommer som et resultat av en tilfeldig og plutselig hendelse erstattes med inntil kr. 2 500 samlet per skadetilfelle. 

Min bagasje ble borte under flyreisen og den kom aldri til rette. Er dette noe som dekkes av min reiseforsikring?
Tap av innsjekket reisegods erstattes med inntil kr. 75 000 på LOfavør Standard reiseforsikring. LOfavør Topp reiseforsikring dekker inntil kr. 150 000 per skadetilfelle.
det er viktig å få skriftlig bekreftelse på at tyveriet er meldt. Husk alltid og umiddelbart melde i fra om bortkommen bagasje til betjeningspersonalet av transportmiddelet før SpareBank 1 Forsikring kontaktes.

Min bagasje ble forsinket under tur til utlandet, slik at jeg måtte gå til innkjøp av nye klær etc. Er dette noe som dekkes av min reiseforsikring?
Når bagasje er forsinket med minst 4 timer ved utreise erstattes dokumenterte utgifter til nødvendige klær og toalettsaker med inntil kr. 5 000. Kontakt umiddelbart SpareBank 1 Forsikring.

Flyselskapet som jeg har bestilt flybilletter hos er rammet av streik. Vil min reiseforsikring dekke noe hvis jeg ikke fått dratt?
Reiseforsikringen erstatter IKKE merutgifter til overnatting og transport på grunn av streik, kansellering eller overbooking av flyselskapet selv. I slike situasjoner anbefales det å ta direkte kontakt med flyselskapet for informasjon om hvordan man skal forholde seg. 

Vår sønn fyller 21 år når vi er på reisen, er han fortsatt dekket under vår reiseforsikring eller må vi kjøpte en egen reiseforsikring for han?
For barn opphører forsikringen når barnet fyller 20 år. Husk alltid å tegne egen reiseforsikring på barn fra dagen barnet fyller 20 år. 

Min datter skal ut på reise med sin skole, hun er under 20 år. Et hun dekt av min LOfavør Reiseforsikring hvis noe skulle skje?
Barn er omfattet av reiseforsikringen frem til de fyller 20 år. Som barn regnes barn som tilhører forsikringstager/sikredes husstand, adoptivbarn, egne barn som ikke bor hos sikrede og barnebarn.

Jeg ble frastjålet min håndveske. Der lå min lommebok, som inneholdt kr 5 000, mobiltelefon og en iPod. Er dette noe jeg kan ta på reiseforsikring?
Frastjålet håndveske erstattes med inntil kr. 10 000 per skadetilfelle, mens penger erstattes med inntil kr. 3 000 per skadetilfelle. Mobiltelefon og iPod erstattes med inntil kr. 15 000,- per skadetilfelle.
Husk alltid og meld i fra til nærmeste politi ved tyveri, for å få skriftlig bekreftelse på at tyveriet er meldt.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Sjekk pris hos vår samarbeidspartner SpareBank 1

815 32 600

Tast  1 så  3