Med Reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Dine medlemsfordeler:

 • Nå med reiseforsikringsbeviset i LOfavør appen
 • Gunstig pris

 • Du får dekket reiser av inntil 70 dagers varighet.
 • Reiseulykke, reiseavbrudd, hjemtransport, reisegods, forsinkelse, reisesyke og reiseansvar dekkes.
 • Du får dekket alle typer ferie- og fritidsreiser med minst en overnatting. Det er ikke krav til overnatting hvis reisen foregår med fly.
 • Ansvarsforsikring er inkludert.

NB! Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er ikke dekket av reiseforsikringen

Planer om langtidsferie?
Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 70 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å gjelde i inntil 90, 120 eller 180 dager ved lengre ferieopphold i utlandet.
NB! Har du tegnet LOfavør Student- og lærlingeforsikringen er standard reiseforsikring inkludert.

 • Inkluderer fordelene under Standard reiseforsikring
 • Ingen krav til overnatting eller flyreise
 • Egenandel som følge av skader på leiebil på feriereiser*
 • Ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet - også utenom reiser
 • Forsikringen har ingen egenandel - med unntak av behandlingsutgifter etter ulykkesskader
 • De fleste forsikringssummer dobles

*erstattes med inntil 8.000,- kr

NB! Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er ikke dekket av reiseforsikringen

Planer om langtidsferie?
Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 70 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å gjelde i inntil 90, 120 eller 180 dager ved lengre ferieopphold i utlandet.
NB! Medlemmer i LO-forbund som har innført LOfavør Topp Reiseforsikring som kollektiv medlemsfordel får forsikringen til lavere pris via forbundet.

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

 • Forsinkelse av reise eller reisegods
 • Avbestilling
 • Reisesyke og hjemtransport
 • Tyveri av, og skade på reisegods
 • Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
 • Død som følge av ulykke
 • Alle fritidsreiser i Norge og hele verden i inntil 70 dager. (Reisen må innebære minst en overnatting) 
 • Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg
 • Ved tyveri av kontanter eller nødvendige ting for å kunne fortsette reisen, kan du få hjelp på stedet

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

De viktigste begrensningene er:

 • Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett 
 • Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, boksing, deltagelse i bil- og motorbåtrace
 • Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt
 • Hvis sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise
 • I hjemmet, arbeidssted eller undervisningssted
 • Skade som den forsikrede har voldt forsettlig
 • Død og invaliditet som følge av ulykke etter fylte 75 år

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død, kontakt:

SOS International: +45 38 48 88 35
Faks: +45 70 10 50 56.
E-post: sos@sos.eu

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner.

Vi har valgt SpareBank 1 som vår samarbeidspartner innen forsikring. De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger, og at du ikke er dobbeltforsikret.
Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt hos vår samarbeidspartner SpareBank 1.

Sjekk pris hos vår samarbeidspartner SpareBank 1

815 32 600

Tast  1 så  3