Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring! Med LOfavør Reiseforsikring har vi sammen kunne hjelpe mange reiseglade. Slik gir vi trygghet til hverandre.

Informasjon om Korona-viruset
Her får du svar på hva reiseforsikringen din dekker, og svar på en del andre spørsmål du kan ha om Korona-viruset.
Les mer her

Dine medlemsfordeler:

 • Du har reiseforsikringsbeviset i LOfavør appen
 • Gunstig pris på en reiseforsikring vi går god for

LOfavør Reiseforsikring gjelder hele året og avbestillingsforsikring er inkludert. Med denne forsikringen er du og familien din forsikret på alle typer reiser året rundt, og det stilles ingen krav til overnatting.

Viktig! Kjøper du reiseforsikring nå, vil ikke avbestillingsforsikringen gjelde for reiser som allerede er kjøpt.

Viktig! Kjøper du reiseforsikring nå, vil ikke avbestillingsforsikringen gjelde for reiser som allerede er kjøpt.

 • Enkeltreiser med varighet inntil 70 dager
 • Deg som medlem, din ektefelle/samboer,og barn inntil 20 år, uavhengig om dere reiser samlet eller hver for dere
 • Tyveri av, og skade på bagasje
 • Forsinket eller forsvunnet bagasje
 • Reisesyke og hjemtransport
 • Reiseulykke
 • Reiseansvar
 • Avbestillingsforsikring ved akutt sykdom (Det er en forutsetning at forsikringen er kjøpt før eller samtidig med første innbetaling for reisen/leieforholdet)
 • Egenandelsdekning for leiebil økes fra kr 12 000, maks 30 000 per forsikringsår – til ubegrenset sum (merk; det er kun egenandelen iht. kontrakt med utleiefirma som dekkes av reiseforsikringen. 
  Kunden må fortsatt sørge for å ha forsikring på leiebilen. Det er dyre tilleggsforsikringer som Egenandelsforsikring – du nå kan takke nei til).  NB! gjelder bare hvis du har topp reiseforsikring

NB! Skader på mobiltelefon, datamaskin, lese- og nettbrett er ikke dekket av reiseforsikringen

Dette er en forenkling av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se gjeldende vilkår.

Forsikringen dekker:

 • Alle typer reiser over hele verden
 • Skade på eller tyveri av reisegods, som klær, sportsutstyr o.l.
 • Avbestilling av planlagt og bestilt reise. Viktig! Kjøper du reiseforsikring nå, vil ikke avbestillingsforsikringen gjelde for reiser som allerede er kjøpt.
 • Utgifter som følge av sykdom eller ulykkesskade på reisen
 • Ulykkesforsikring – gjelder hele døgnet også utenom reise
 • Erstatningsansvar pådratt på reisen
 • Egenandelsdekning for leiebil økes fra kr 12 000, maks 30 000 per forsikringsår – til ubegrenset sum (merk; det er kun egenandelen iht. kontrakt med utleiefirma som dekkes av reiseforsikringen. Kunden må fortsatt sørge for å ha forsikring på leiebilen.

Forsikringen dekker ikke:

 • Flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som flyselskapet selv har ansvar for
 • Utgifter til visum og innreisetillatelse er ikke lenger omfattet av reiseforsikringen.
 • Ekstremsport: Organiserte idrettskonkurranser, boksing, fallskjermhopping, fjellklatring, seilflyging, paragliding og dykking dypere enn 40 meter
 • Deltakelse i ekspedisjon eller reise som krever større og spesiell utrustning for et bestemt formål som kryssing av Grønnlandsisen og opphold i høyder over 6 000 meters høyde.

Du har 24 timers nødassistanse uansett hvor i verden du befinner deg.

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død, kontakt:

Vår døgnåpne alarmsentral om du trenger helsehjelp, +47 22 96 50 45. Vi vet hvilke behandlingssteder som anbefales der du er.

Er det andre ting vi kan hjelpe deg med ringer du 915 02 300/fra utlandet +47 915 02 300

Du kan også melde skade i nettbanken eller ved å logge deg på forsikringssidene til SpareBank1.

Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 70 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å gjelde i inntil 90, 120 eller 180 dager ved lengre ferieopphold i utlandet.

Ved tyveri er PC og mobil dekket med inntil kr. 40 000 per skadetilfelle.  Tap som følge av at PC og mobil igjenglemmes/forlegges, eller det er ukjent skadeårsak dekkes IKKE. NB: Send aldri PC og mobil med innsjekket bagasje!

LOfavør reiseforsikring dekker inntil kr. 40 000 ved tyveri av høreapparat. Det anbefales å tegne en egen verdigjenstandsforsikring på høreapparatet som vil dekke tap samt tilfeldig og plutselig skade på forsikret gjenstand, som ikke er å anse som tyveri. 

Skader på reisegods som ikke er tyveri men forekommer som et resultat av en tilfeldig og plutselig hendelse erstattes med inntil kr. 2 500 samlet per skadetilfelle. 

Tap av innsjekket reisegods erstattes med inntil ubegrenset sum. Det er viktig å få skriftlig bekreftelse på at tyveriet er meldt. Husk alltid og umiddelbart melde i fra om bortkommen bagasje til betjeningspersonalet av transportmiddelet før SpareBank 1  kontaktes.

Når bagasje er forsinket med minst 4 timer ved utreise erstattes dokumenterte utgifter til nødvendige klær og toalettsaker med inntil kr. 5 000.
Dette inkluderer leie av nødvendig barnevogn/sykkel/ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket med fly i minst 4 timer.

Kontakt flyselskapet for å få dokumentasjon på at bagasjen er forsinket (PIR-rapport). Dette skaffer du deg på flyplassen fra det flyselskapet du flyr med.
Uten dokumentasjonen vil du ikke få utbetalt erstatning. Kontakt deretter umiddelbart SpareBank 1. 

Reiseforsikringen erstatter IKKE merutgifter til overnatting og transport på grunn av streik, kansellering eller overbooking av flyselskapet selv. I slike situasjoner anbefales det å ta direkte kontakt med flyselskapet for informasjon om hvordan man skal forholde seg. 

For barn opphører forsikringen når barnet fyller 20 år. Husk alltid å tegne egen reiseforsikring på barn fra dagen barnet fyller 20 år.

Reise Standard dekker tap av kontanter inntil kr. 3 000. Reise Topp dekker frastjålet kontanter med inntil kr. 10.000.

Husk alltid og meld i fra til nærmeste politi ved tyveri, for å få skriftlig bekreftelse på at tyveriet er meldt.

Ved å logge inn på min side vil du se hvilke forsikringer du har i ditt medlemskap.

Disse forbundene har reiseforsikring som en kollektiv avtale*:

 • EL og IT forbundet
 • Fellesorganisasjonen 
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Industri Energi
 • Norges Offisers og spesialistforbund
 • Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Manuellterapuetforening
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon
 • Postkom 
 • Skolenes Landsforbund 

*Det kan være at du ikke har forsikringen gjennom ditt medlemskap. Logg inn på min side eller sjekk medlemskapet ditt for å være helt sikker.

Du har 24 timers nødassistanse uansett hvor i verden du befinner deg.

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død

Vår døgnåpne alarmsentral om du trenger helsehjelp: +47 22 96 50 45. Vi vet hvilke behandlingssteder som anbefales der du er.

Er det andre ting vi kan hjelpe deg med ringer du +47 915 02 300

Du kan også melde skade i nettbanken eller ved å logge deg på forsikringssidene til SpareBank1.

Forsikringene leveres av SpareBank 1 sitt forsikringsselskap; Fremtind Forsikring. De er kåret til best i test både før og etter skade av Norsk Kundebarometer og EPSI. Det viser at de er en erfaren aktør som gir rask og god hjelp til medlemmene våre.
Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1 om dine forsikringsbehov, slik at du kan føle deg trygg på at du har de forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Sjekk pris og bestill hos vår samarbeidspartner SpareBank 1

416 06 600

Tast  1 så  3