Forsikring

LOfavør Reiseforsikring

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring. Og du trenger ikke reise langt for at LOfavør Reiseforsikring hjelper deg. Med LOfavør Reiseforsikring er du og familien din forsikret på alle typer reiser, hele året, og det stilles heller ingen krav til overnatting. En reise i denne sammenheng kan være en tur på butikken, en langhelg på fjellet, eller familieferie i Frankrike.

Sjekk pris og bestill

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

En gunstig reiseforsikring vi går god for

Reiseforsikringsbevis i LOfavør-appen

Spørsmål og svar

Eiendeler

 • Skade på og tyveri av personlig reisegods
 • Skade på og tyveri av eiendeler tilhørende arbeidsgiver

Leiebil

 • Egenandel leiebil på ferie eller reise

Forsinkelser

 • Forsinket reisegods
 • Forsinket fremmøte
 • Forsinket avgang
 • Forsinket ankomst

Sykdom

 • Akutt uventet sykdom
 • Sykehusopphold
 • Tilkalling av nærmeste pårørende
 • Psykologisk førstehjelp
 • Hjemtransport
 • Avbrutt reise og ubenyttede feriedager
 • Ubenyttede billetter og arrangementer

Ulykke

 • Ulykkesskade som følge av en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet
 • Utgifter til nødvendig behandling i Norden 2 år etter skadedagen

Avbestilling

 • Avbestilling som skyldes egen eller nær families sykdom/død.

Evakuering

 • Naturkatastrofe på reise utenfor Norge
 • Krig, terror, opprør
 • Epidemi på reise utenfor Norge
 • Ansvar- og rettshjelp på reiser utenfor Norden

Eiendeler

 • Motorkjøretøy, campingvogn/tilhenger, båt og utstyr/tilbehør til disse
 • Droner
 • Flyttegods
 • Software
 • Gjenstander som er innført til Norge i strid med gjeldende toll/avgiftsregler

Forsinkelser

 • Forsinket reisegods eller ankomst på hjemreise
 • Utgifter ved flyforsinkelse eller kansellering som flyselskapene selv har erstatningsansvar for
 • Forsinket ankomst mindre enn 8 timer

Sykdom/Ulykke

 • Skade som skyldes luftsport, dykking dypere enn 40 meter og kampsport
 • Skade som skyldes alkohol og narkotiske midler
 • Deltakelse i ekspedisjon
 • Opphold i høyder over 6000 meter
 • Tilkallelse hvis snarlig hjemreise
 • Utøvelse av yrker med forhøyet ulykkesrisiko
 • Trening eller deltakelse i organiserte idrettskonkurranser etter fylte 16 år

Avbestilling

 • Frykt for krig og terror
 • Svangerskap eller fødsel fra og med 36. svangerskapsuke
 • Forverring av sykdom som med høy sannsynlighet kunne inntreffe

Evakuering

 • Utgifter som refunderes av andre aktører
 • Forsikringen gjelder ikke på fast arbeidssted/studiested iarbeidstiden/studietiden i Norden
 • Forsikringen gjelder for enkeltreiser med varighet inntil 70 dager.
 • Der det er angitt summer i forsikringsbeviset eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summer
 • Enkelte gjenstander har aldersfradrag
 • For barn opphører forsikringen ved fylte 20 år
 • Sykehusopphold og tilkallelse av familie skal godkjennes av selskapet på forhånd
 • Ved forsinkelse og innhenting av reiseruten skal selskapet kontaktes før bestilling av nye billetter
 • Evakuering må være beordret av norske myndigheter
 • Du må være medlem av Nordisk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norden
 • Forsikringen må være kjøpt før eller samtidig med bestilling av reisen/leieforholdet
 • Forsikringen gjelder ikke reiser til områder som det norske Utenriksdepartementet eller Folkehelseinstituttet fraråder reise eller opphold i
 • I hele verden
 • Reisen starter når man reiser fra fast bostedsadresse i Norden og avsluttes når man er tilbake
 • Ulykkesforsikring hele døgnet, også når sikrede ikke er på reise
 • Ansvar- og rettshjelp gjelder kun på reiser utenfor Norden

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må følge, disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra forsikringsselskapet. Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Kontakt meg

Kontakt meg om forsikringen

Kontakt meg

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

Annen nyttig informasjon

Få reiseforsikringsbevis i appen

Last ned og registrer deg i LOfavør-appen og få reiseforsikringsbevis og medlemskort digitalt i appen. Da har du den alltid med deg på reise.

Terningkast 5 i test

Norsk Familieøkonomi utfører hvert år en test av reiseforsikringer. I 2018 ble LOfavør Reiseforsikring blant de beste, med terningkast 5. Forsikringen er blant de laveste på pris og beste på erstatning av mobiltelefon.

Les hele testen i Aftenposten: Her er de beste reiseforsikringene i sommer

Last ned vilkårene her:
LOfavør Reiseforsikring

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 930.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Forsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv.