LO-forbundene.

Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 25 fagforbund er tilsluttet LO.

Som medlem i et LO-forbund vil du ta del i det felleskapet som LO utgjør og nyte godt av de fordelene som medlemskapet og fordelsprogrammet vårt LOfavør gir. I tillegg vil du som medlem av Norges største arbeidstakerorganisasjon bidra i vårt arbeid for et anstendig og godt arbeidsliv. Sammen med godt over 950 000 andre.

Finn ditt forbund:

APF

Arbeiderbevegelsens Presseforbund
Forbundet organiserer journalister, redaktører, disponenter, layout-tegnere og fotografer. Hovedvekten av de 700 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


CREO

Creo
Forbundet er Norges største kunstnerorganisasjon. Forbundet arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


EL og IT

EL og IT Forbundet
Forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


Fagforbundet

Fagforbundet
Forbundet er LOs største forbund med nesten 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


Fagforbundet Post og finans

Fagforbundet Post og finans
1. januar 2020 ble alle Postkoms medlemmer overført til Fagforbundet. Det meste vil fortsette som før i din hverdag som medlem
Målet vårt er at du som medlem skal merke minst mulig av endringene i hverdagen og at du fortsatt enklest mulig skal finne informasjon og komme i kontakt med oss når du har behov for det.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Les mer


FF

Fellesforbundet
Forbundet er LOs største forbund i privat sektor, med rundt 160 000 medlemmer. Vi vil gjerne ha med deg og andre på din arbeidsplass! Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Les mer


FO

Fellesorganisasjonen 
Forbundet er fagforeningen og profesjonsforbundet for deg som er barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. Bli medlem i FO og stå sammen med 30 000 andre.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


FLT

Forbundet for Ledelse og Teknikk
Forbundet organiserer ledende- og tekniske funksjonærer innen ulike bransjer i privat sektor. FLT organiserer ansatte på tvers av alle bransjer og yrkesgrupper.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


Forfatterforbundet

Forfatterforbundet
Forbundet skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


HK

Handel og Kontor Norge
Forbundet organiserer i dag ansatte innenfor ; handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, finans og
servicevirksomhet. Bare for å nevne noen.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


IE Logo

Industri Energi
Forbundet organiserer over 56 000 medlemmer i norsk industri på land og offshore. Forbundets medlemmer arbeider i bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


KF_logo_640x360.jpg

Kabinansattes Forbund
Forbundet organiserer kabinansatte i Norsk Kabinforening i SAS Norge og Flyr Kabinforening i Flyr og har også medlemmer fra andre flyselskap
Forbundet er også en del av LO Luftfart som samordner LO-forbundenes interesser innen luftfart.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


NOF

Norges offisers- og spesialistforbund
Forbundet er Norges ledende fagforening for militært ansatte. Med rundt 6000 tjenestegjørende, betalende medlemmer er vi også blant de største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


NAF

Norsk Arbeidsmandsforbund
Forbundet organiserer i hovedsak arbeidstakere innenfor forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi, anleggsrelatert entreprenørarbeid og ansatte i renholdsbransjen.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


NFF

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Forbundet organiserer ansatte på alle nivåer i etaten og er det største forbundet i kriminalomsorgen. Største medlemsgruppe er fengselsbetjenter

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


NorskFlygerforbund

Norsk Flygerforbund 
Forbundet er et landsomfattende forbund, med formål å være arbeidstakerorganisasjonen for alle yrkesflygere i Norge.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


NJF

Norsk Jernbaneforbund
Forbundet organiserer alle ansatte i Jernbaneverket og i NSB AS med datterselskaper som f.eks. Nettbuss A/S. I tillegg kommer Flytoget MT AS, Selexa, Bane-Tele AS og Nettlast AS.

Les mer


NLF

Norsk Lokomotivmannsforbund
Forbundet organiserer lokomotivførere, lokomotivførerstudenter, lokomotivledere og annet administrativt lokomotivpersonale.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Les mer


NMF

Norsk Manuellterapeutforening 
Forbundet organiserer de fleste manuellterapeutene i Norge. Foreningen er åpen for manuellterapeuter, fysioterapeuter med takst A8 kompetanse, og manuellterapistudenter.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Les mer


NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Forbundet organiserer ulike bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Forbundet organiserer alle ansatte innen bedriften, med unntak av funksjonærer.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


NSF

Norsk Sjømannsforbund
Forbundet organiserer utenriks- og cruiseflåten, ferjene, supplybåtene, fiskeriflåten og innenriksfarten

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Les mer


NSOF

Norsk Sjøoffisersforbund
Forbundet er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Les mer


NTL

Norsk Tjenestemannslag 
Forbundet er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter og lærlinger. Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Les mer


Dramatikerforbundet

Norske Dramatikeres Forbund
Forbundet organiserer forfattere innenfor teater, film, radio og TV.  Norske Dramatikeres Forbund er et LO-forbund for forfattere som arbeider med dramatikk. Forbundets formål er å ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser, samt fremme norsk samtidsdramatikk.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer


NISO

Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon 
Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon er et norsk fagforbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndball- og ishockey, og er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Forbundet fungerer som en fagforening for idrettsutøverne

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på.

Les mer


SL

Skolenes landsforbund
Forbundet organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst.

Forbundet jobber for at du skal ha gode fordeler både i arbeidslivet og privatlivet - blant annet en rekke gunstige forsikringer.
Noen forsikringer er inkludert i medlemskapet ditt, mens andre gjør du et valg på. 

Les mer