LO-forbundene.

Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 25 fagforbund er tilsluttet LO.

Som medlem i et LO-forbund vil du ta del i det felleskapet som LO utgjør og nyte godt av de fordelene som medlemskapet og fordelsprogrammet vårt LOfavør gir. I tillegg vil du som medlem av Norges største arbeidstakerorganisasjon bidra i vårt arbeid for et anstendig og godt arbeidsliv. Sammen med godt over 950 000 andre.

Finn ditt forbund:

APF

Arbeiderbevegelsens Presseforbund
Forbundet organiserer journalister, redaktører, disponenter, layout-tegnere og fotografer. Hovedvekten av de 700 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia.

Les mer


CREO

Creo
Forbundet er Norges største kunstnerorganisasjon. Forbundet arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo.

Les mer


EL og IT

EL og IT
Forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen.

Les mer


Fagforbundet

Fagforbundet
Forbundet er LOs største forbund med nesten 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

Les mer


Fagforbundet Post og finans

Fagforbundet Post og finans
1. januar 2020 ble alle Postkoms medlemmer overført til Fagforbundet. Det meste vil fortsette som før i din hverdag som medlem

Målet vårt er at du som medlem skal merke minst mulig av endringene i hverdagen og at du fortsatt enklest mulig skal finne informasjon og komme i kontakt med oss når du har behov for det.

Les mer


FF

Fellesforbundet
Forbundet er LOs største forbund i privat sektor, med rundt 160 000 medlemmer. Vi vil gjerne ha med deg og andre på din arbeidsplass! Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss.

Les mer


FO

Fellesorganisasjonen FO
Forbundet er fagforeningen og profesjonsforbundet for deg som er barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. Bli medlem i FO og stå sammen med 30 000 andre.

Les mer


FLT

Forbundet for Ledelse og Teknikk
Forbundet organiserer ledende- og tekniske funksjonærer innen ulike bransjer i privat sektor. FLT organiserer ansatte på tvers av alle bransjer og yrkesgrupper.

Les mer


Forfatterforbundet

Forfatterforbundet
Forbundet skal ivareta forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår, fremme norsk skjønnlitteratur, bidra til medlemmenes faglige utvikling og tilveksten av ny litteratur. Forfatterforbundet skal arbeide for å styrke og verne om ytringsfriheten.
Foreningen ble stiftet 28. januar 2018 og har over 430 medlemmer, inkludert aspiranter.

Les mer


HK

Handel og Kontor i Norge (HK)
Forbundet organiserer i dag ansatte innenfor følgende fag- og yrkesområder i privat sektor:

Les mer


IE

Industri Energi
Forbundet organiserer over 56 000 medlemmer i norsk industri på land og offshore. Forbundets medlemmer arbeider i bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien.

Les mer


kabinansattes Forbund

Kabinansattes Forbund
Forbundet organiserer kabinansatte i Norsk Kabinforening i SAS Norge og Flyr Kabinforening i Flyr og har også medlemmer fra andre flyselskap
Forbundet er også en del av LO Luftfart som samordner LO-forbundenes interesser innen luftfart.

Les mer


NOF

Denne siden gir en oversikt over LOfavør forsikringene forbundet tilbyr. Noen får du automatisk når du melder deg inn, mens andre kan du tilegne deg. Du finner mer informasjon på forbundets sider.

Les mer


NAF

Norsk Arbeidsmannsforbund
Forbundet organiserer i hovedsak arbeidstakere innenfor forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi, anleggsrelatert entreprenørarbeid og ansatte i renholdsbransjen

Les mer


NFF

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Forbundet organiserer ansatte på alle nivåer i etaten og er det største forbundet i kriminalomsorgen. Største medlemsgruppe er fengselsbetjenter

Les mer


NorskFlygerforbund

Norsk Flygerforbund (NF)
Forbundet er et landsomfattende forbund, med formål å være arbeidstakerorganisasjonen for alle yrkesflygere i Norge.

Les mer


NJF

Norsk Jernbaneforbund
Forbundet organiserer alle ansatte i Jernbaneverket og i NSB AS med datterselskaper som f.eks. Nettbuss A/S. I tillegg kommer Flytoget MT AS, Selexa, Bane-Tele AS og Nettlast AS.

Les mer


NLF

Norsk Lokomotivmannsforbund
Forbundet organiserer lokomotivførere, lokomotivførerstudenter, lokomotivledere og annet administrativt lokomotivpersonale.

Les mer


NMF

Norsk Manuellterapeutforening 
Forbundet organiserer de fleste manuellterapeutene i Norge. Foreningen er åpen for manuellterapeuter, fysioterapeuter med takst A8 kompetanse, og manuellterapistudenter.

Les mer


NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
Forbundet organiserer ulike bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Forbundet organiserer alle ansatte innen bedriften, med unntak av funksjonærer.

Les mer


NSF

Norsk Sjømannsforbund
Forbundet organiserer utenriks- og cruiseflåten, ferjene, supplybåtene, fiskeriflåten og innenriksfarten

Les mer


NSOF

Norsk Sjøoffisersforbund
Forbundet er Norges største fagforening for maritime ledere. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.

Les mer


NTL

Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Forbundet er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter og lærlinger. Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling.

Les mer


Dramatikerforbundet

Norske Dramatikeres Forbund
Forbundet organiserer forfattere innenfor teater, film, radio og TV.

Les mer


NISO

Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO)
Forbundet organiserer fotball, håndball, ishockeyspillere – samt individuelle utøvere.

Les mer


SL

Skolenes Landsforbund
Forbundet organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst.

Les mer