Forsikring

LOfavør Reiseforsikring

Alle som skal ut å reise trenger en god reiseforsikring. Med LOfavør Reiseforsikring er du dekket på reisen, og forsikringen gjelder idet du går ut døra. Du kan velge om den skal gjelde kun for deg eller hele familien. 

Reiseforsikringsbeviset finner du i LOfavør appen . God tur!

Sjekk pris og bestill

Vær oppmerksom på at hvis du har barn under 21 år må du ha familiedekningen.

Flere forbund har forhandlet frem en meget gunstig pris for deg på LOfavør Reiseforsikring. Sjekk om du har avtale gjennom ditt forbund. 

Kontakt forsikring

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Reiseforsikringsbevis i LOfavør-appen

Smilende jente ser på mobil

Reiseforsikringbevis i appen!

Med LOfavør-appen har du alltid reiseforsikringsbeviset ditt tilgjengelig, også når du er offline.

Last ned appen her

Mor og datter i basseng

Ekstra trygghet på reisen

De fleste av oss husker ikke hva vi skal gjøre hvis vi er i en ulykke, en av ungene får øreverk eller bagasjen blir borte mens vi er på ferie.

Med LOfavør Reiseforsikring kan du få SMS fra vår samarbeidspartner Fremtind når du kommet til et nytt land, med påminnelse om hva du skal gjøre og hvor du kan få hjelp.

Les mer om Reise SMS her

Spørsmål og svar

På Fremtind sin forsikringsportal finner du alle dine individuelle forsikringsbevis samlet på ett sted.
Logg inn

Eiendeler

 • Skade på og tyveri av personlig reisegods
 • Skade på og tyveri av eiendeler tilhørende arbeidsgiver

Leiebil

 • Egenandel leiebil fra bilutleiefirma på ferie eller reise

Forsinkelser

 • Forsinket reisegods
 • Forsinket fremmøte
 • Forsinket avgang
 • Forsinket ankomst

Sykdom

 • Akutt uventet sykdom
 • Sykehusopphold
 • Tilkalling av nærmeste pårørende
 • Psykologisk førstehjelp
 • Hjemtransport
 • Avbrutt reise og ubenyttede feriedager
 • Ubenyttede billetter og arrangementer

Ulykke

 • Ulykkesforsikring ved varig medisinsk invaliditet/død. Opphører ved fyllte 75 år.  
 • Utgifter til nødvendig behandling i Norden 2 år etter skadedagen

Avbestilling

 • Avbestilling som skyldes egen eller nær families sykdom/død.

Evakuering

 • Naturkatastrofe på reise utenfor Norge
 • Krig, terror, opprør
 • Epidemi på reise utenfor Norge
 • Ansvar- og rettshjelp på reiser utenfor Norden

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

Forsikringen gjelder: 

 • Medlemmet og ektefelle/samboer
 • Egne barn og barn i husstanden inntil fylte 21 år
 • Barnebarn inntil fylte 21 år som reiser sammen med sikrede
 • I hele verden, fra du går ut døra hjemme
 • På enkeltreiser inntil 70 dager

NB! vær oppmerksom på at Fagforbundet, Fellesforbundet, Forfatterforbundet, Norsk Sjømannsforbund, APF, HK, FO og NNN også tilbyr en reiseforsikring for enslige, den vil da bare gjelde deg som medlem og ingen andre.

Eiendeler

 • Motorkjøretøy, campingvogn/tilhenger, båt og utstyr/tilbehør til disse
 • Droner
 • Flyttegods
 • Software
 • Gjenstander som er innført til Norge i strid med gjeldende toll/avgiftsregler

Forsinkelser

 • Forsinket reisegods eller ankomst på hjemreise
 • Utgifter ved flyforsinkelse eller kansellering som flyselskapene selv har erstatningsansvar for
 • Forsinket ankomst mindre enn 8 timer

Sykdom/Ulykke

 • Skade som skyldes luftsport, dykking dypere enn 40 meter og kampsport
 • Skade som skyldes alkohol og narkotiske midler
 • Deltakelse i ekspedisjon
 • Opphold i høyder over 6.000 meter
 • Tilkallelse hvis snarlig hjemreise
 • Utøvelse av yrker med forhøyet ulykkesrisiko
 • Trening eller deltakelse i organiserte idrettskonkurranser etter fylte 16 år

Avbestilling

 • Frykt for krig, terror og pandemi
 • Svangerskap eller fødsel fra og med 36. svangerskapsuke
 • Forverring av sykdom som med høy sannsynlighet kunne inntreffe

Evakuering

 • Utgifter som refunderes av andre aktører
 • Frykt for krig, terror og pandemi

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos Fremtind.

 • Forsikringen gjelder ikke på fast arbeidssted/studiested iarbeidstiden/studietiden i Norden
 • Forsikringen gjelder for enkeltreiser med varighet inntil 70 dager.
 • Der det er angitt summer i forsikringsbeviset eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summer
 • Enkelte gjenstander har aldersfradrag
 • For barn opphører forsikringen ved fylte 21 år
 • Ulykkeforsikringen opphører ved fyllte 75 år
 • Sykehusopphold og tilkallelse av familie skal godkjennes av selskapet på forhånd
 • Ved forsinkelse og innhenting av reiseruten skal selskapet kontaktes før bestilling av nye billetter
 • Evakuering må være beordret av norske myndigheter
 • Du må være medlem av Nordisk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norden
 • Forsikringen må være kjøpt før eller samtidig med bestilling av reisen/leieforholdet
 • Forsikringen gjelder ikke reiser til områder som det norske Utenriksdepartementet eller Folkehelseinstituttet fraråder reise eller opphold i
 • I hele verden
 • Reisen starter når man reiser fra fast bostedsadresse i Norden og avsluttes når man er tilbake
 • Ulykkesforsikring hele døgnet, også når sikrede ikke er på reise
 • Ansvar- og rettshjelp gjelder kun på reiser utenfor Norden

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn for forsikringen. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle forsikringsselskapet.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må følge, disse finner du i forsikringsbeviset.

Dersom du blir syk på reise må du straks ta kontakt med selskapet eller Fremtinds døgnåpne alarmsentral SOS International på telefon +47 22 96 50 45. Alle sykehusinnleggelser og eventuelle endringer av hjemreise som skyldes sykdom skal avklares med selskapet og/eller SOS International på forhånd. Det er også viktig at du tar vare på all dokumentasjon (dette kan være kvitteringer og bekreftelse fra lege på stedet)

Husk også å ta med deg Europeisk Helsetrygdekort på reiser til EØS-land eller Sveits!
Kortet dokumenterer at du er med i den norske folketrygden og at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Kortet kan bestilles på helsenorge.no

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

Annen nyttig informasjon

Få reiseforsikringsbevis i appen

Last ned og registrer deg i LOfavør-appen og få reisebeviset og medlemskort digitalt i appen. Da har du det alltid med deg.

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer.

Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og tok navnet Fremtind Forsikring AS. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.