Advokatforsikringen gir deg tilgang til dyktige advokater. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien på 167,- i måneden.

Dine medlemsfordeler:

 • Ingen timepris, kun forsikringspremien på 167,- pr mnd
 • Alle saksomkostninger dekkes ved juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken
 • Ved en sak får du ubegrenset advokathjelp til saken er løst.
 • Ubegrenset generell rådgivning 
 • Tilgang til viktige juridiske kontrakter og dokumenter
 • WebHelp inkludert

Vi gjør oppmerksom på at følgende forbund har inngått kollektiv avtale på advokatforsikring:

 • Fagforbundet Post og finans 
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Skolenes Landsforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norges Offisers og spesialistforbund
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Handel og Kontor
 • Kabinansattes Forbund
 • Norsk Flygerforbund 
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Industri Energi 

Ulovlig og krenkende nettpublisering er et økende samfunnsproblem og mange føler seg rettsløse. WebHELP er en forsikring mot ulovlig og krenkende nettpublisering. Forsikringen gir deg juridisk bistand og hjelp til å få slettet innhold på internett. 

Typiske eksempler på ulovlig og krenkende nettpublisering:

 • Falske profiler
 • Netthets
 • Nakenbilder og fyllebilder
 • Utpressing og hevnporno

Hva får du med WebHELP?

 • Hjelp til å få slettet eller avindeksert innhold som andre har publisert om deg på internett.
 • Hjelp til å få slettet eller avindeksert innhold som du har lagt ut om andre på internett.
 • Forsikringen omfatter også idømte sakskostnader i retten.

Dette tilbudet er aktuelt for klubber og foreninger som ikke
har kollektivt tegnet advokatforsikring
Ved inngåelse av avtale for klubb/forening vil forsikringen gjelde for alle nye medlemmene, med reservasjonsrett for eksisterende medlemmer. 
Forsikringen bestilles av klubben/foreningen gjennom LOfavør.
Premien er kr 81.- pr medlem pr måned i 2019.

Dere kan ta kontakt på medlemstelefon 416 06 600 tast 3 deretter 1 for å få mer informasjon om ordningen.
Dere kan også sende en mail til post@lofavor.no

Last ned Brosjyren

Vår kunde med advokatforsikring solgte en fem år gammel Mercedes som hadde gått 290 000 km for 155 000 kroner.

Bilen var opplyst å ha vært "taxi-kjørt". Vår kunde eide bilen i kun 1 måned, og han hadde en god grunn for å selge den.

Kjøper prøvekjørte ikke bilen da han kjøpte den, etter å ha fått tilbud om dette.

Etter 7 uker reklamerte kjøper over fusking i automatgirkassen, samt et par andre, mindre forhold, og krevde kjøpet hevet. Det ville nemlig koste 58 000 kroner å utbedre girkassen, i følge et bilverksted.

Vår kunde holdt fast ved at han ikke hadde merket noe til fuskingen, og avviste kravet i sin helhet. Bilen var dessuten gått svært langt på fem år, og var opplyst kjørt som taxi. Det var derfor ikke underlig om det skulle oppstå vedlikeholdsbehov, men ettersom selger ikke hadde merket noe til feilene, mente han at disse måtte ha oppstått etter overtakelsen.

Partene ble ikke enige, og vår kunde ble stevnet for Nordhordland tingrett hvor saken ble skriftlig behandlet etter begjæring fra selgers advokat hos oss. 

I dommen som nylig er rettskraftig vinner selger. Kjøper blir med andre ord ikke hørt med sitt hevingskrav, ei heller krav om prisavslag tilsvarende kostnaden til utbedring.

Det hører også med til historien at dommeren kom til at kjøper hadde rimelig grunn til å prøve saken, med tanke på høye utbedringskostnader på bilen. Derfor ble ikke kjøper dømt til å betale vår kundes sakskostnader. Partene må dermed bære sine egne omkostninger, som i dette tilfellet er betydelige kostnader, med tanke på at saken endte i tingretten.

Vår kundes utgifter i saken dekkes av advokatforsikringen hans, mens kjøper må dekke kostnadene av egen lomme. Hadde ikke vår kunde hatt advokatforsikring, ville han være tvunget til å dekke høye advokatutgifter av egen lomme, for å vise at han hadde rett. Det slippe han nå. Det finnes heller ingen annen type forsikring som dekker rettsugifter i denne typen saker.

(HELP kjenner kundens identitet og bekrefter historien).

Vi har valgt HELP som samarbeidspartner

Vi har valgt HELP Forsikring som vår samarbeidspartner. De er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Advokatforsikring er en helt ny måte å tenke advokathjelp på.
Sammen ønsker vi å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, og dermed bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.

Sjekk pris og bestill fra HELP forsikring

416 06 600

Tast 42