Forsikring

LOfavør Innboforsikring

Du har Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt*! Om du i tillegg har innboforsikring i et annet selskap, bør du si opp denne. For selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Samle innbo- og husforsikring

*Gjelder ikke dersom du har reservert deg, er elevmedlem eller er medlem av Norsk Jernbaneforbund eller Lokmannforbundet.

KONTAKT OSS

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

Innboforsikringen er en del av medlemskapet ditt

Dekker alt av innbo og løsøre i hjemmet ditt

Ingen øvre forsikringssum

Viktig informasjon 

1. januar 2023 kommer det nye vilkår på LOfavør Innboforsikring. Vi håper du vil ta deg tid til å bli bedre kjent med endringene. 

Les mer her 

Elsparkesykkel

Nå kan du kjøpe verdisakforsikring på din elsparkesykkel

Mange tror elsparkesykkel er likestillt med elsykkel i LOfavør Innboforsikring. Det er den ikke. Vi anbefaler derfor deg som har en elsparkesykkel å kjøpe en egen LOfavør Verdisakforsikring på denne.

Da dekkes:

Kjøp verdisakforsikring

Spørsmål og svar

LO forbundene har den dypeste medfølelse for alle som er berørt av krigen i Ukraina
Som følge av situasjonen i Ukraina er det nå flere medlemmer som tilbyr flyktninger opphold i egen bolig. Forbundene har derfor besluttet å utvide dekningen på LOfavør Innboforsikring til også å omfatte innbo og løsøre flyktningene har med seg. Vi dekker innbo og løsøre inntil 100 000 kr per flyktningfamilie.

Dekningen gjelder inntil videre.

Fra 1. januar kommer disse forbedringene i vilkårene på innboforsikringen:

 • Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000
 • Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) på inntil kr. 500.000
 • Samler du på vin eller sprit erstattes dette inntil kr 500 000
 • Utvidet dekning for hobbyveksthus til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000

Øvrige endringer:

 • Egenandel for mobil og nettbrett endret til kr 2.000
 • Unntak for skader forårsaket av frost
 • Forsikringen dekker ikke skader under kr 2.000 (tidligere kr 1.000). Der to i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du er studentmedlem, er det ikke egenandel ved skader.
 • I dekningen for ting som er skadet, presiserer vi at det gjelder fysisk skade. Forsikringen dekker ikke ting som blir borte (mistet).

Forsikringen omfatter alle løse eiendeler i boligen, det som er naturlig å ta med når du flytter til ny bolig. Inventar som er fastmontert i bygningen omfattes av bygningsforsikringen, dette f.eks. være kjøkken- og baderomsinnredning, parkett, og lignende.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Innbo dekker:

 • Brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Vannskader
 • Tyveri og skadeverk
 • Tyveri av sykkel og barnevogn inntil kr 40 000.- gjelder også el sykler  (Sykler og sykkeltilhengere skal være forsvarlig låst når de ikke er i bruk. Sykler med verdi over 10 000 kroner skal låses med FG -godkjent sykkellås). Tyveri av Elsparkesykkel dekkes bare fra privat boligs uteareal og tyveri fra bygning enten det er på boligadresse eller annen bygning.
 • Ansvar & rettshjelp
 • Naturskader
 • Merkostnader når boligen er ubeboelig etterskade
 • Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)
 • Uhellskader på innbo
 • Uhellskader på Mobiltelefon og Nettbrett
 • Flytteforsikring
 • ID-tyveri
 • Bygningsmessige forandringer forrullestolbruker etter ulykke
 • Tyveri av personlige eiendeler personbil og fritidsbåt

Tilleggsdekninger:

 • Utvidet dekning for enkeltgjenstander og samlinger
 • Utvidet dekning for smykker og gull

Forsikringen dekker ikke:

 • Skader som ikke er plutselige og tilfeldige
 • Vedlikehold eller slitasjeskader
 • Kosmetiske skader som riper, hakk, ol
 • Teknisk svikt i elektroniske gjenstander
 • Tyveri av Elsparkesykkel utenfor medlemmets private boligs uteareal eller annen bygning dekkes ikke

Se for øvrig vilkårene for fullstendig oversikt. 

 • Enkeltgjenstander eller samlinger verdi over 300.000
 • Smykker og gull verdi over 300.000
 • For visse skader og objekter er erstatningsbeløpet begrenset

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som nevnt i forsikringsvilkåret.
2.1 Forsikringsstedet

 • På medlemmets faste bosted i Norden.
 • I annen bolig som bebos av sikrede innen Norden i forbindelse med yrke eller utdanning.
 • I inntil 3 år for ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet innen Norden.
 • På nytt bosted etter flytting innen Norden.
 • På eksternt lager innen Norden
 • ​Medlemmer som har jobb på båt, om bord i fly og på oljerigger, får utvidet dekningen på løsøre (vilkåret punkt 4-10), til å gjelde i hele verden. Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller ute på riggen

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Forsikringen betales via medlemskap i LO-forbund.

Forsikringen gjelder fra den dagen du melder deg inn i LO-forbund og forutsetter ett gyldig medlemskap. Melder du deg ut av forbundet vil forsikringen opphøre.

Forsikringen opphører ved utmelding av LO-forbund.

LOfavør Innboforsikring har dekning også for PC, mobil og nettbrett.  I tillegg til de normale skadene som brann, vann og tyveri fra boligen har du i tillegg en kaskodekning (uhellsdekning). Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Ved skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 50.000.

Ja du har en kaskodekning (uhellsdekning) i LOfavør Innboforsikring. Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 30.000.

Tyveri er dekket fra annen bygning innen Norden med inntil kr 100.000, eksempler kan være hotellrom, andres boliger som venners og familie osv. Det er viktig at bygningen er låst og sikret for uvedkommende på lik linje som egen bolig.

Ran og overfall er også omfattet innfor Norden, slik at gjenstander du frastjålet i forbindelse med ran eller overfall vil også være omfattet.

Normalt er egenandelen på slike skader kr 2.000.

Du har en flytteforsikring i LOfavør Innboforsikring. Denne dekker skader i forbindelse med inn- og utbæring mellom bolig og bil, samt under transport. Skade ved tyveri er begrenset til kr 500 000 og enkeltgjenstander og samlinger er uansett begrenset til kr 100.000 under flytteprosessen.

Det er noen viktige begrensinger som er viktig å nevne. Skader som oppstår som riper, avskallinger, flekker og lignende er ikke omfattet av dekningen. Det er derfor svært viktig at gjenstandene blir transportert på forsvarlig måte og godt sikret for denne type skader. Får du en stygg ripe i salongbordet er dette altså ikke dekket.

Hvis dette er en seksjonert 2 mannsbolig og du eier begge seksjoner hvor ene seksjonen blir utleid møblert, vil denne seksjonen ansees som egen bolig. For annen bolig er det krav om at du bebor boligen og det gjør du ikke i dette tilfellet. Her vil LOfavør Innboforsikring ikke dekker skader i den utleide seksjonen og du må ha egen forsikring for disse gjenstandene.

Hvis du har en annen bolig i Norden som du bruker selv i forbindelse med yrke eller utdanning, er denne også omfattet av LOfavør Innboforsikring. Det samme gjelder hvis du er i en flytte prosess og besitter to boliger. Du vil dette tilfelle ha forsikring på begge stedene.

Ett viktig unntak er fritidsbolig disse er ikke omfattet av denne utvidelsen og her må du ha egen forsikring for innbo og løsøre.

Ja, så lenge barna har samme folkeregistret adresse som deg som LO-medlem er de omfattet av forsikringen. Kravet er at de enten studerer eller er i førstegangstjenesten. De vil da ha like gode vilkår som om de bodde hjemme og har ikke behov for å kjøpe egen forsikring. Det er viktig å poengtere at de må studere innen Norden.

Vi har som en "tommelfingerregel" at alt du tar med deg når du flytter er dekket under LOfavør Innboforsikring. Definisjonen for disse gjenstandene er innbo og løsøre og det som står igjen er dekket av bygningsforsikringen.

For kunder som bor i leiligheter er bygningen forsikret via sameie eller borettslaget:
Disse avtalene kan ha enkelte begrensinger og relativ høye egenandeler, noe som medfører at du som kunde ikke alltid får dekket skaden. Derfor har LOfavør Innboforsikring dekning for enkelte elementer som normalt er dekket på bygningsforsikringen.

De viktigste tingene er nevnt her:

 • Innbruddskader på bygning – f.eks. dører eller vinduer er dekket for inntil kr 40 000.
 • Varmepumper luft til luft.
 • Bruddskade på platetopp nedfelt i kjøkkenbenk.
 • Glass og sanitærporselen.
 • Skade som alene rammer integrerte hvitevarer

Ja, høreapparat er omfattet av forsikringen. I tillegg til de vanlige skadene som brann, vann og tyveri fra boligen har du også en kaskodekning (uhellsdekning). Dvs. tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Dvs. typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til kr 30.000.

Normalt er egenandelen på slike skader kr 2.000.

Ønsker du en forsikring som gjelder i hele verden kan du kjøpe en verdisakforsikring.

Ja, innbo og løsøre i garasje og uthus er omfattet av forsikringen. Det er viktig at disse bygningene er låst og sikret for å få full erstatning ved innbrudd og tyveri.

En viktig presisering er at løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy vil være dekket med inntil 30.000 kroner, men motorkjøretøy er unntatt. Har du for eksempel en bil til restaurering eller en avskiltet moped, så må disse forsikres særskilt for at disse skal være omfattet av en forsikring.

Bor du i en leilighet med felles garasje, er det viktig at gjenstander blir oppbevart i egen bod eller lignende hvor kun du har tilgang til og kan låse. Boder i kjeller eller loft er tyveri begrenset til kr 100.000.

 • Det er i utgangspunktet kr 2000.- i egenandel. Det trekkes både aldersfradrag og egenandel i forsikringsoppgjøret
 • Det er ingen egenandel dersom flere medlemmer i husstanden har LOfavør Innboforsikring
 • Det er ingen egenandel for student- eller lærlingmedlemmer, men skaden må overstige kr 2000.-
 • 1500 i egenandel v tyveri av sykkel registrert i FG-godkjent sykkelregister

Ønsker du å klage på oppgjør.
Har du vært i kontakt med oss, men er fortsatt ikke fornøyd? Bruk skjemaet. Du kan også sende klagen til Fremtind Forsikring v/Klageservice, Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Hvis du fortsatt ikke er enig i vår avgjørelse i klagen din, kan du ta saken videre til Finansklagenemnda.

Du kan lese mer om Fremtinds klagerutiner her. Der finner du også informasjon om LOs egen klagenemnd.

Forsikringsportalen

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsportalen hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. 

Min Side

Annen nyttig informasjon

Ikke betal dobbelt opp!

Du har allerede Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt. Du trenger derfor ikke å ha en annen innboforsikring enn LOfavør Innboforsikring der du bor. Selv om du har to innboforsikringer får du uansett bare én erstatning hvis noe skulle skje.

Betaler du for en innboforsikring i et annet selskap, kan vår samarbeidspartner SpareBank 1 hjelpe deg med å si opp denne. 

Trykk her for hjelp til å si opp andre avtaler.

Husk hva du har!

Husk Hva Du Har er et verktøy for å lagre bilder av tingene dine, så du lettere kan huske hva du har hvis uhellet er ute. Da har du god dokumentasjon på eiendelene dine ved skadeoppgjør. Bilder og informasjon lagres på et sikkert område hvor kun du har tilgang.

Les mer og last ned appen

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendig vilkår og mer informasjon om LOfavør Innboforsikring.

LOfavør Innboforsikring

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer. Historien om LOfavør begynte med et ønske om å ta vare på medlemmene også når de kom hjem. Allerede på 1960-tallet ble innboforsikringen som i dag er en del av ditt medlemskap innført. Med over 930.000 medlemmer i ryggen har LOfavør fremforhandlet et komplett forsikringstilbud for deg, levert av Fremtind Forsikring. 1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som tok navnet Fremtind Forsikring. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter. Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv.